Τη θέση της Employee Relations & Internal Communication Manager ανέλαβε από τον Αύγουστο 2008 η Χριστίνα Ρότσου.

Προηγουμένως, η Χ. Ρότσου ανήκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Misko A.E. ως HR Manager, όπου εργαζόταν από τον Αύγουστο του 2004.