Συναντήσεις γνώσεις ξεκινά το Hellenic Coaching Association στις25 Οκτωβρίου 2011.

Οι Συναντήσεις Γνώσεις θα φιλοξενούν Έλληνες Coaches, ξένους συναδέλφους και άλλους επαγγελματίες, με στόχο τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των μελών του συνδέσμου, τη δημιουργία μιας ισχυρότερης κοινότητας μεταξύ των ενδιαφερόμενων για το coaching και την ανάπτυξη του διαλόγου με coachees, επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, την επιστημονική κοινότητα κ.ά.

Η πρώτη συνάντηση γνώσης θα έχει ως θέμα την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του Hellenic Coaching Association ενώ πολλές από τις μελλοντικές θα είναι ανοικτές για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συνάντηση θα διεξαχθεί με την ευγενική χορηγία της ΟΤΕ Academy στις εγκαταστάσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Συναντήσεις Γνώσης ή τις άλλες δραστηριότητες του Hellenic Coaching Association: [email protected].