Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στον τομέα του e-learning η COMPACT υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την SkillSoft.

Η SkillSoft έχει παρουσία σε 58 χώρες, περισσότερους από 3 εκατ. πελάτες και 10 εκατ. χρήστες των προγραμμάτων της. Τα εκπαιδευτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες της SkillSoft είναι σχεδιασμένα για εταιρείες που απαιτούν να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε μια εποχή που το κάθε ευρώ που επενδύεται στην εκπαίδευση μετράει.

Σύμφωνα με την IDC Research: «Για τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν σοβαρά τη μείωση του κόστους και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το να καταστήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση διαθέσιμη για τα κύρια στελέχη τους δεν είναι ζήτημα επιλογής, είναι επιτακτική ανάγκη». Μέσω αυτής της συνεργασίας, και σε ότι αφορά το e-learning, η Compact αποτελεί μια ουσιαστική επιλογή για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρωπίνου Δυναμικού τους στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού τους.