Από τον Απρίλιο 2014 η Δήμητρα Κοντρογιάννη ανέλαβε Head of HR & Rayroll στην εταιρεία DFK ΑCT SERVICES SA Εταιρεία Συμβούλων, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Από τον Απρίλιο 2014 η Δήμητρα Κοντρογιάννη ανέλαβε Head of HR & Rayroll στην εταιρεία DFK ΑCT SERVICES SA Εταιρεία Συμβούλων, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.