Τη θέση του Corporate Training & Development Manager στην εταιρεία Dale Carnegie Training, ανέλαβε τις 18 Δεκεμβρίου 2008 ο Σωτήρης Κλήμης.

Ο Σ. Κλήμης διαθέτει μεγάλη εργασιακή εμπειρία ως ανώτερο στέλεχος στους τομείς Πωλήσεων, Marketing και Εκπαίδευσης σε εταιρείες όπως η Open24/Eurobank, KPMG, Allianz,  Interamerican, ΕΛΠΑ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει πλούσια ακαδημαϊκή δράση. Ως εισηγητής έχει συνεργαστεί με σημαντικούς φορείς και πραγματοποίησε περισσότερες από 12 000 ώρες εκπαίδευσης.