«Ο καλύτερα προσαρμόσιμος επιβιώνει», σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου. Αυτή τη φορά ο τομέας του Ανθρώπινου Δυναμικού δανείζεται από τη Βιολογία και καταλήγει πως στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, η ανάπαυση στις δάφνες μας ισοδυναμεί με προσέγγιση του εργασιακού τέλματος.

Η εγρήγορση ανάγεται σε πανάκεια και όλοι οι εργαζόμενοι του κόσμου ενωμένοι την κάνουμε μπαντιέρα μας, στο αμείλικτο τερέν της εργασίας.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του CEDEFOP για το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, σε λίγο καιρό οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην ΕΕ θα απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών.

Το 2020, το 75% των εργαζομένων στην ΕΕ θα απασχολούνται σε τομείς όπως οι ασφαλίσεις, η ιατρική περίθαλψη, το λιανεμπόριο και η εκπαίδευση, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Έρευνα, Εκπαίδευση, Καινοτομία: Το «τρίγωνο της Γνώσης» είναι αρκετό;
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας θα προϋποθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολλές άλλες δεξιότητες, παράλληλα με γενικές γνώσεις και ικανότητες ανάλυσης, επικοινωνίας, χειρισμού των ηλεκτρονικών μέσων και ομαδικής εργασίας. Ταυτόχρονα, όμως, αναμένεται να αυξηθεί και η ζήτηση για θέσεις που απαιτούν λίγες ή και ελάχιστες δεξιότητες.

Η εκπόνηση αυτής της έκθεσης, η οποία ζητήθηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προετοιμασίας των εργαζομένων για τις δουλειές του αύριο. Στη δεδομένη χρονική συγκυρία, πολλές βιομηχανίες στην Ευρώπη δυσκολεύονται να καλύψουν ορισμένες θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Παράλληλα, άτομα με πολλά προσόντα απορροφώνται σε χαμηλότερου επιπέδου θέσεις εργασίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι γνώσεις δεν είναι πάντα χρησιμότερες από τις δεξιότητες.

Η Επιτροπή έχει εξαγγείλει σχέδια για τη στενότερη παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και την τακτική προσαρμογή των δεδομένων στις προβλεπόμενες εξελίξεις. Άλλες προτάσεις έχουν ως στόχο να αυξήσουν την παροχή συμβουλών για θέματα εργασίας, καθώς και την κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά και να βελτιώσουν τις γνώσεις σχετικά με την παγκόσμια αγορά εργασίας μέσω επαφών με διεθνείς οργανισμούς και χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κίνα. Για τη στήριξη των πρωτοβουλιών αυτών θα συσταθεί το 2009 ομάδα εμπειρογνωμόνων.

«Ο καλύτερα προσαρμόσιμος επιβιώνει»
Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αλλάζει ταχύτατα λόγω των νέων τεχνολογιών, της παγκοσμιοποίησης, της γήρανσης του πληθυσμού και της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλής παραγωγής ρύπων.

Εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της μετάβασης από τη γεωργία και την παραδοσιακή παραγωγή στη νέα της μορφή, με πρωταγωνιστές τον τομέα των υπηρεσιών και την απασχόληση που βασίζεται στη γνώση. Η ικανότητα των εργαζομένων να προσαρμοστούν στην νέα αυτή κατάσταση θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την κοινωνική ειρήνη.

«Άμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρονες»…
Συνολικά, υπολογίζεται ότι μεταξύ 2008 και 2020 θα δημιουργηθούν περίπου 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Άλλες 80 εκατομμύρια θέσεις υπολογίζεται να δημιουργηθούν, καθώς θα περνά στη σύνταξη η γενιά της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης και θα συρρικνώνεται ο ενεργός πληθυσμός. Αναμένεται να παρατηρηθούν ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό, ακόμη και σε τομείς όπου σήμερα καταργούνται θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση δυσχεραίνει τις προβλέψεις για την απασχόληση και ότι οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αλλάξουν.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&read=3650