Η Data Communication, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα των καιρών και έχοντας ως πρώτιστο στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της, αλλά και την κοινωνική ευθύνη για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού, εφάρμοσε ταχύτατα ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης δράσης.

Ειδικότερα, από την πρώτη στιγμή δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες και λήφθησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της ατομικής υγείας των εργαζομένων και τον καθαρισμό των χώρων της, με το 80% του ανθρώπινου δυναμικού της να εργάζεται απομακρυσμένα από τις 16 Μαρτίου, ενώ, παράλληλα, οι προσωπικές συναντήσεις με πελάτες και συνεργάτες αντικαταστάθηκαν από τηλεδιασκέψεις.