Η ICAP Group επέλεξε την Data Communication για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP, βασισμένο στην κορυφαία, διεθνώς, λύση Microsoft Dynamics NAV.

Με παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ICAP Group αναζήτησε ένα σύγχρονο ERP σύστημα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ενοποιημένων αποτελεσμάτων και management reporting για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου της. Η επιλογή της Data Communication για την υλοποίηση του έργου βασίστηκε στην τεχνογνωσία, την τεχνική αρτιότητα και την εμπειρία της σε έργα αντίστοιχου μεγέθους και λειτουργικών απαιτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορούσε στην υλοποίηση του Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP και των υποσυστημάτων οικονομικής διαχείρισης, εμπορικής διαχείρισης, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στη δημιουργία διεπαφών με συστήματα του ομίλου (Microsoft CRM, Credit Organizer, ΒΙ, Μισθοδοσία) για τις 16 θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Σημειώνεται ότι σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθούν στο συνολικό σύστημα και οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, που εδρεύουν εκτός Ελλάδος.