Η Performance Technologies Α.Ε. επέλεξε την Data Communication για την υλοποίηση έργου διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, βασισμένου στην κορυφαία διεθνώς λύση Microsoft Dynamics CRM, για την καλύτερη οργάνωση του τμήματος πωλήσεων, αλλά και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της γενικότερα.

Η Performance Technologies Α.Ε., εταιρία πληροφορικής με εξειδίκευση σε λύσεις και τεχνολογίες για IT Infrastructure, Cloud, Managed Services και Business Solutions, είχε ανάγκη εφαρμογής μίας ολοκληρωμένης λύσης για την αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας της με τους πελάτες της, αλλά και την υποστήριξη διευρυμένων λειτουργιών πωλήσεων. Προς πλήρωση των παραπάνω αναγκών, επιλέχθηκε η πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM 2015, μέσω της οποίας επετεύχθη πλήρης αυτοματοποίηση και εναρμόνιση διαδικασιών του τμήματος πωλήσεων, από την αποστολή προσφορών έως την καταχώριση αιτημάτων και την παρακολούθηση εξυπηρέτησής τους.