Σε αντίθεση με την τάση της αγοράς που υπαγορεύει συντηρητικές επενδυτικές κινήσεις, η Deloitte επενδύει στον τομέα Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Capital Division) εντάσσοντας στο δυναμικό της δύο νέα έμπειρα στελέχη, την Ελεάνα Γιαμπανά και τον Πέτρο Μίχο.

Πιο συγκεκριμένα, η Ε. Γιαμπανά αναλαμβάνει Partner στη Διεύθυνση Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού με ευθύνη για τους τομείς της Εξεύρεσης Στελεχών, της Εκπαίδευσης και των Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Π. Μίχος αναλαμβάνει καθήκοντα Director στον τομέα της Εξεύρεσης Στελεχών της Deloitte.

Ο Νίκος Σοφιανός, Νόμιμος Εκπρόσωπος της Deloitte Business Solutions Α.Ε., δήλωσε: «Σε μια περίοδο που η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας, η Deloitte ενισχύει τη Διεύθυνση Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να καταστεί ακόμα αποτελεσματικότερη και να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή που παρατηρείται φυγή αξιόλογων στελεχών στο εξωτερικό, η κίνηση αυτή της Deloitte είναι ακόμα σημαντικότερη για να παραμείνουν στη χώρα το κεφάλαιο διανόησης και το ταλέντο, σε μία περίοδο που η Ελλάδα τα έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ».