Σε αυξήσεις μισθών προχωράει η ΔΕΛΤΑ με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του βασικού μισθού κατά 12% και αυξήσεις μισθών έως 5%, αυξήσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «οι πρωτοβουλίες αυτές καλύπτουν το 90% των εργαζομένων της ΔΕΛΤΑ και αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για διαρκή στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της ειδικότερα σε δύσκολες συνθήκες».

Η εταιρεία παράλληλα ανακοίνωσε έκτακτες παροχές και διεύρυνση υφισταμένων, όπως ενδεικτικά την καταβολή δωρο-επιταγών στο σύνολο των εργαζομένων για τα Χριστούγεννα, καταβολή δωρο-επιταγών στα παιδιά των εργαζομένων που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κ.α. Στην ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι αυξήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα την ώρα που η ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στην πλέον νευραλγική κατηγορία προϊόντων πρώτης ανάγκης για το σύνολο των καταναλωτών καταβάλλοντας προσπάθειες συγκράτησης του κόστους».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Η Διοίκηση, κάτω από αντίξοες συνθήκες, συνεχίζει να αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο, με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».