Στο 18.500 τ.μ. εκπαιδευτικό κέντρο της OTEAcademy στο Ψαλίδι Αμαρουσίου, το HR Professional συνάντησε τη Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο και συζήτησε μαζί της τις εντυπωσιακές συνεργασίες της εταιρείας, αλλά και τα σχέδια επέκτασής της στο μέλλον.

<‘Σελίδα 1: Η φιλοσοφία πίσω από τη λειτουργία της OTEAcademy’>
HR Professional: Πείτε μας λίγα λόγια για την OTEAcademy.

Λίτσα Παναγιωτοπούλου: Η OTEAcademy είναι ανώνυμη εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2005 και στελεχώθηκε με ανθρώπους από τον ευρύτερο επαγγελματικό τομέα, την ελεύθερη αγορά και, μάλιστα, στο μεγαλύτερο μέρος τους από πολυεθνικές εταιρείες, με ιδιαίτερη εμπειρία στο κομμάτι των επιχειρήσεων.

Στόχος ήταν η δημιουργία μιας οντότητας, η οποία δε θα απευθύνεται αποκλειστικά στον ΟΤΕ και τον όμιλο συνολικά, αλλά στην ευρύτερη αγορά, προσπαθώντας να προωθήσει μια διαφορετική αντίληψη για τη γνώση και την επαγγελματική εκπαίδευση. Περιουσιακό στοιχείο της OTEAcademy είναι τα δύο πολύ μεγάλα και άρτια εξοπλισμένα εκπαιδευτικά κέντρα 18.500 τ.μ. στο Μαρούσι και 7.000 στη Θεσσαλονίκη.

HR Professional: Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από τη λειτουργία της OTEAcademy;

Λίτσα Παναγιωτοπούλου: Η φιλοσοφία της OTEAcademy αναπτύχθηκε από το έμψυχο υλικό μας, δηλαδή τους ανθρώπους που στελέχωσαν την εταιρεία.
Έχοντας όλοι εμείς τις εμπειρίες και γνώσεις, πανεπιστημιακές και επαγγελματικές, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, θελήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι τελείως διαφορετικό για τους πελάτες μας. Δεν αποτελεί φιλοδοξία μας να χτυπήσουμε τον ανταγωνισμό, αλλά να δημιουργήσουμε τη διαφορά. Επιδιώκουμε, συνεχώς, τη δημιουργία μιας διαφορετικής νοοτροπίας εκπαίδευσης, τόσο για τον όμιλο, όσο και για κάθε άλλη επιχείρηση.

Πιστεύω μας είναι ότι όσα πτυχία και σπουδές και αν κατέχει ένα στέλεχος, αν στην εργασία του δεν έχει συνεχή επαγγελματική κατάρτιση/εξέλιξη είναι πολύ φυσικό να αγγίξει το «τέλμα». Και αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο, χάνει τόσο τους δικούς του στόχους όσο και της εταιρείας.

Στόχος, στρατηγική και όραμα της OTEAcademy είναι να επικοινωνήσει σε κάθε εργαζόμενο, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ότι στις σύγχρονες επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, η κάθετη εξέλιξη δεν υφίσταται πλέον.

Είναι γεγονός, ότι ένα στέλεχος στην επαγγελματική του πορεία θα αναλάβει, σταδιακά, θέσεις όπως αυτές του διευθυντή ίσως και του διευθύνοντος συμβούλου. Δεν αποτελεί, όμως, αυτό, πλέον τον αυτοσκοπό του. Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να μάθει να λειτουργεί σε οριζόντια κλίμακα. Αυτό καθορίζεται από το γεγονός ότι οτιδήποτε αναλαμβάνει και υλοποιεί είναι ένα project και γενικά η κάθε εργασία είναι ενα project και ότι, διέπεται από τους κανόνες των projects.

Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, οφείλουν όχι μόνο να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες εργασίας, αλλά να γίνουν αναπόσπαστο μέρος των νέων συστημάτων και να εργαστούν συλλογικά και φυσικά να επιτύχουν όλα αυτά με τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση. Μέσα από ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο σύστημα και ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, που θέτουμε στη διάθεση των πελατών μας, στοχεύουμε στην κοινοποίηση και επικοινωνία της στρατηγικής τους σε όλο το εταιρικό οικοδόμημά τους.

Συμμετέχοντας στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, ο κάθε εργαζόμενος κατανοεί ότι φέρει την ευθύνη και ο ίδιος για τη διαχείριση του εταιρικού κόστους, για παραγωγή, ποιότητα, ευελιξία και πώς έχει και ο ίδιος ρόλο απέναντι στις προκλήσεις που συνεχώς δημιουργούνται.

Ακόμη, είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό ότι η εξειδίκευση δεν είναι «πανάκεια» και, πλέον, ότι απαιτούνται ικανότητες και δεξιότητες σε πολλαπλά αντικείμενα.
Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι πολλαπλών ικανοτήτων (multi skilled), ώστε όχι μόνο να επιζεί στο επαγγελματικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αλλά και να έχει το προνόμιο της δια βίου εργασίας, και το οποίο αποτελεί το μήνυμα της εποχής μας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Ο ρόλος του σύγχρονου εργαζόμενου, οι «ευθύνες» των manager στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον και ο μονόδρομος της επαγγελματικής κατάρτισης’>
HR Professional: Ποιος ο ρόλος του σύγχρονου εργαζόμενου και ποιες οι «ευθύνες» των manager στο, σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον;

Λίτσα Παναγιωτοπούλου: Ο σημερινός εργαζόμενος μοιάζει με μέλος ομάδας «σκυταλοδρομίας». Πρέπει να είναι μέρος ενός «συστήματος» ορατού και κατανοητού από όλους τους συμμετέχοντες. Πρέπει να εργάζεται «γρήγορα» και «αποτελεσματικά» για την επίτευξη των στόχων του συστήματος στο οποίο μετέχει. Να έχει υψηλές ικανότητες συνεργασίας και συντονισμού με τους υπόλοιπους εργαζομένους στο «σύστημα». Να «αναγνωρίζει» προβλήματα άμεσα και να συμβάλει στη μόνιμη επίλυσή τους. Να έχει «πολλαπλές» ικανότητες και δυνατότητες συμμετοχής και σε άλλα συστήματα και, φυσικά, να εξελίσσεται συνεχώς.

Από την άλλη πλευρά, τα σημερινά στελέχη, managers, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε «προπονητές ομάδας basket». Πρέπει να ξέρουν να λειτουργούν σ’ ένα «δυναμικό» περιβάλλον. Να παρατηρούν το περιβάλλον συνεχώς και να εναρμονίζουν τους στόχους τους στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης και να προσανατολίζουν τους συνεργάτες τους και το τμήμα τους προς την κατεύθυνση αυτή.

Η ροή των εργασιών για την επίτευξη των στόχων να πραγματοποιείται στους ταχύτερους δυνατούς χρόνους. Η λειτουργία και η απόδοση του συστήματος, πρέπει συνεχώς να παρακολουθούνται, ώστε άμεσα, αν υπάρχει ανάγκη, να προσαρμόζονται. Το ίδιο ισχύει και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να δημιουργούν και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν εύκολα και γρήγορα να εκτελούν τις εργασίες τους μέσα σε κατάλληλο περιβάλλον.

HR Professional: Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί μονόδρομο;

Λίτσα Παναγιωτοπούλου: Οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους χρειάζονται: Γνώση, Στρατηγική, Στοχευμένη Δράση και Αποτελέσματα. Η επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, απαιτεί ικανά στελέχη που είναι σε θέση να διαγνώσουν εγκαίρως τις αλλαγές, να καθορίσουν τους στόχους, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να αλλάξουν, όπου κριθεί αναγκαίο, ακόμη και το μοντέλο ανάπτυξης της επιχείρησης, ακολουθώντας την κατεύθυνση της Διεθνούς Αγοράς.

Μοναδικό εργαλείο και, ίσως, η σημαντικότερη επένδυση για μία επιχείρηση, αποτελεί η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων της, η οποία είναι μια συνεχής διαδικασία, χωρίς χρονικούς ή θεματικούς περιορισμούς. Προκύπτει από την ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών του οργανισμού ή της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα, και στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τις βέλτιστες πρακτικές, αποτελεί την αφετηρία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οφείλει να σχεδιάζεται έτσι, ώστε τόσο η εταιρική στρατηγική, όσο και η εταιρική κουλτούρα, να μπορούν να μετασχηματιστούν σε στόχους, συμπεριφορές και αποτελεσματικές πρακτικές, σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, συμβάλλοντας στην προώθηση και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Γενικά, σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα κατανοήσει αφ’ ενός τι πρέπει να διαθέτουν οικονομικά, και αφ’ ετέρου πως να διαχειρίζονται την ανάπτυξη του πραγματικού κεφαλαίου τους, του ανθρώπινου δυναμικού.

Γιατί οποιοδήποτε προϊόν και να παρέχουν, εάν το ανθρώπινο δυναμικό δεν έχει καλλιεργηθεί έτσι, ώστε να το εκπροσωπεί και να το στηρίζει στην αγορά, δε θα υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το ποσό που διατίθεται για την κατάρτιση/εκπαίδευση του προσωπικού επιβάλλεται να είναι «σωστό» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και όχι μόνο ότι διατίθεται από το ΛΑΕΚ και να αποφασίζεται βάσει προγραμματισμού και όχι περιστασιακά, όπως επίσης και στις δύσκολες οικονομικές στιγμές να μην είναι το κεφάλαιο της εκπαίδευσης που καταργείται πρώτο.

Ακόμη, η συζήτηση με τον προμηθευτή-συνεργάτη για τον επιτυχή σχεδιασμό και τη στοχευμένη παροχή πραγματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι απαραίτητη.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Τα σημαντικότερα επιτεύγματα της OTEAcademy και τα στρατηγικά σχέδια για το μέλλον’>
HR Professional: Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της OTEAcademy;

Λίτσα Παναγιωτοπούλου: Προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις, η OTEAcademy έχει υλοποιήσει σημαντικές συνεργασίες τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα προγράμματα που προσφέρουμε σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται με βάση, πάντα, τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Με αυτά καλύπτουμε ευρεία θεματολογία, ενώ στηρίζουμε τις ενέργειές μας σε γρήγορούς μηχανισμούς επιλογής και δημιουργίας παροχής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Πριν καταλήξουμε να προσφέρουμε ένα πρόγραμμα αναλύουμε με τους πελάτες μας και αξιολογούμε τις ανάγκες τους. Στόχος μας είναι, μέσα από αυτό το διάλογο να αναδυθούν οι πραγματικές ανάγκες, εκείνες που ίσως να προϋπήρχαν και δεν είχαν εντοπιστεί ως άμεσες.

Προσφέρουμε ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων όπως διδασκαλία σε τάξεις, βιωματική εκπαίδευση, e-Learning, business games κ.λπ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων μας βασίζεται στη φιλοσοφία LEAP (LEARN & APPLY) και υποστηρίζεται από συντονισμένα συστήματα, ενώ έχουμε τη φιλοσοφία ότι τα σεμινάριά μας δεν πρέπει να είναι μακράς διαρκείας- είναι πάντοτε δύο με τρεις ημέρες.

Οι τομείς στους οποίους προσφέρουμε υπηρεσίες είναι ποικίλοι. Από τα θέματα leadership και management, soft skills και πωλήσεις, μέχρι και πιο εξειδικευμένα, όπως π.χ. η αλλαγή μιας εδραιωμένης κουλτούρας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημάνουμε μερικές σημαντικές συνεργασίες. Η OTEAcademy διαθέτει προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς είναι Ακαδημία της Cisco για πιστοποιήσεις CCNA και CCNP, Εξεταστικό Κέντρο της Pearson VUE, Εξεταστικό Κέντρο της Certiport για τις πιστοποιήσεις IC3 και MOS, Registered Education Provider του Project Management Institute και Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Alcatel Lucent Enterprise για τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Η OTEAcademy είναι, επίσης, και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), το 3ο μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα.

Επιπλέον, να τονίσουμε ότι όλη μας η εκπαιδευτική δραστηριότητα στηρίζεται σε ένα πολύ καλά διαμορφωμένο σύστημα e-learning. Με αυτό επιστρέφουμε στους εκπαιδευόμενους δημιουργώντας διάφορα είδη ασκήσεων, τα οποία σε περιοδικά χρονικά διαστήματα, που έχουμε προσυμφωνήσει με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και με τους προϊσταμένους και διευθυντές του τμήματός τους, αξιολογούμε την εξέλιξή τους, δηλαδή τα αποτελέσματα της εκπαίδευσής τους. Δεν πρέπει να παραλείψουμε τη συνεργασία μας με τη Διεθνή Τράπεζα (World Bank), για την οποία έχουμε αναγνωριστεί, ως το επίσημο Global Development Learning Network Center για την Ελλάδα.

Βασισμένοι σε αυτή τη συνεργασία και αναγνώριση προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα Βαλκάνια, αλλά κυρίως στην Αφρική. Βρισκόμαστε, μάλιστα, στην ιδιαίτερα ευτυχή θέση να έχουμε εκπαιδεύσει περίπου 1.000 στελέχη με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που εμείς συντονίζουμε από τις εγκαταστάσεις μας.

Συγκεκριμένα, το δικό μας κέντρο, με τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει, συνδέεται με τα αντίστοιχα κέντρα των χωρών στα οποία βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι, ενώ το σεμινάριο αναμεταδίδεται όχι μόνο σε μια αλλά σε πέντε χώρες ταυτόχρονα, οι οποίες και επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον εισηγητή. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που έχει, ήδη, γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία, τόσο σε επίπεδο συμμετοχών όσο και αποτελεσμάτων και που ιδιαίτερα αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Τράπεζα.

HR Professional: Ποια είναι τα στρατηγικά σας σχέδια για το μέλλον;

Λίτσα Παναγιωτοπούλου: Στα μελλοντικά μας σχέδια συμπεριλαμβάνονται αφ’ ενός μεν οι υπηρεσίες μας στον Όμιλο και αφ’ ετέρου η περεταίρω επέκτασή μας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σχεδιάζουμε και στοχεύουμε πάντα σε πιο πρωτοποριακές υπηρεσίες για την εξέλιξη των στελεχών, καθώς και να επεκταθούμε διεθνώς σε γειτονικές ή όχι περιοχές, όπως είναι π.χ. τα Βαλκάνια και όχι μόνο.

Πάντα όραμα, στόχος και στρατηγική μας είναι να «εκπαιδεύουμε» όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους ειδικούς σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αλλάξουμε την αντίληψη ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί μια επιπλέον δαπάνη και να τους πείσουμε ότι αποτελεί τη σημαντικότερη επιχειρηματική επένδυση τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και για την επιχειρηματικότητα.
<‘here’>