Με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε εχθές με επιτυχία η εκδήλωση της Advocate/ Burson-Marsteller με θέμα την αποτελεσματική διαχείριση και επικοινωνία της αλλαγής στις επιχειρήσεις.

Με τιμώμενη προσκεκλημένη την Maria Sennels,  Global Practice Chair, Change & Organizational Performance της Burson-Marsteller και με αφορμή τη σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 11 ευρωπαϊκές χώρες – μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την MRB Hellas – στελέχη από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & και Εταιρικής Επικοινωνίας σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις πάνω στις σύγχρονες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση στρατηγικής σημασίας αλλαγών, όπως είναι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, η τοποθέτηση νέας Διοίκησης και η αλλαγή ή συρρίκνωση δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων.

Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επαγγελματιών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και την Εταιρική Επικοινωνία από την Βρετανία, τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελβετία, Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία και την Ελλάδα, καταγράφονται σημαντικά δεδομένα ως προς την στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην αλλαγή και τις πρακτικές που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείρισή της, και ειδικότερα σε σχέση με την επικοινωνία της αλλαγής σε μια επιχείρηση και την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζόμενων στη διαδικασία υλοποίησής της, ως βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η M. Sennels δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Καθώς διανύουμε μία από τις χειρότερες περιόδους οικονομικής ύφεσης διεθνώς, κάποια σημάδια ανάκαμψης διαφαίνονται αλλά το μέλλον είναι ακόμη αβέβαιο. Πολλές είναι οι εταιρείες που αναρωτιούνται αν μπορούν να ξεκινήσουν πάλι τις προσλήψεις προσωπικού και να επενδύσουν στην ανάπτυξη, αν πρέπει να προχωρήσουν σε κάποια αναδιάρθρωση ή να συνεχίσουν να λειτουργούν με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Η έρευνα δείχνει ότι όσες επιχειρήσεις αναγνωρίσουν εγκαίρως την ανάγκη υιοθέτησης αλλαγών και την αποδεχτούν ως ένα στρατηγικό εργαλείο που συνδέεται άμεσα με τον Εταιρικό Σκοπό και την απόδοσή τους, θα αναδειχθούν ηγέτες στην αγορά. Άλλωστε, στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η διαχείριση της αλλαγής πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να κατανοήσουν τη σύνδεση της αλλαγής που προωθείται με τον Εταιρικό Σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται τυχόν απώλειες σε ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό ή σε παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η διορατικότητα και η καινοτομία».

Η Μαρία Λαζαρίμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Advocate/ Burson-Marsteller, δήλωσε: «Η έρευνα που ολοκληρώσαμε έδειξε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη αναγνωρίζουν την πρόκληση που συνεπάγεται κάθε στρατηγικής σημασίας αλλαγή. Οι περισσότερες όμως επιχειρήσεις παραδέχτηκαν ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις αλλαγές που υφίστανται. Παράλληλα όμως, συμφώνησαν με το γεγονός ότι η ανεπαρκής εμπλοκή των εργαζομένων και η έλλειψη επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την προώθηση μιας αλλαγής, αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια για την επιτυχή διαχείρισή της».