Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η εξειδίκευση ανθούν: Φιλόδοξα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προγράμματα ηγεσίας, συνεδρίες coaching, πτυχία και μεταπτυχιακά στη διοίκηση, στη διαχείριση και την επιχειρηματική αριστεία, συμβάλλουν όλα στην επάνδρωση των επιχειρήσεων με άξια στελέχη και στην ενίσχυση των ανθρώπων με δεξιότητες που βελτιώνουν τη ζωή και την εργασία τους.

Οι προσπάθειες έχουν επιτύχει. Έχουμε όλοι συμβάλλει αποτελεσματικά στο να δημιουργήσουμε – και να γίνουμε – επιτυχημένα στελέχη: Δουλεύουμε με οργανωτικότητα, με ομαδικότητα, με δημιουργικότητα, με συναισθηματική νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας, να ορίζουμε σωστά το χρόνο μας, να αντιμετωπίζουμε την αλλαγή με θετικότητα και υπομονή. Συχνά όμως, μόλις επιστρέψουμε στο σπίτι, αφήνουμε το άγχος να ξεσπάσει, το χρόνο να ξεφύγει, την ομαδικότητα να χαθεί, τη θετικότητα να ξεχαστεί, τη δημιουργικότητα να εξαφανιστεί. Και στερούμε από τους εαυτούς μας και την οικογένειά μας, όλες τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις αρετές που με τόσο κόπο αναπτύξαμε στη δουλειά μας και στην επαγγελματική πορεία μας.

Ίσως τώρα, μεσούσης της κρίσης και της κατήφειας, να είναι ο κατάλληλος καιρός να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις επιτυχίες μας, στη δική μας οικογένεια. Το Positive Parenting, είναι μία σχετικά νέα έννοια, που αφορά την υιοθέτηση της θετικότητας στον τρόπο που οι γονείς διαπλάθουν τα παιδιά τους, με σκοπό να τα εξοπλίσουν με αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα και να τα βοηθήσουν να ανθίσουν. Έρευνες υποδεικνύουν ότι η αισιοδοξία μαθαίνεται. O τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τον κόσμο είναι μία στάση ζωής που αναπτύσσουμε και μία λειτουργία που εξασκούμε:

  • Ο τρόπος που οι γονείς ερμηνεύουν τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, διαμορφώνει και τους τρόπους με τους οποίους θα σκέφτεται και θα λειτουργεί το παιδί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη δική του ζωή. Οι γονείς μπορούν λοιπόν, να κληροδοτήσουν στα παιδιά τους μία αισιόδοξη στάση ζωής.
  • Η αναζήτηση, η αναγνώριση και η έμφαση στα δυνατά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας, δρουν καταλυτικά στην απελευθέρωση της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας των παιδιών.
  • Η θετική ανατροφοδότηση, σε αντίθεση με την αρνητική κριτική, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να στηριχθούν στα δυνατά τους σημεία και να χτίσουν μία πιο θετική και σταθερή στάση για τις πράξεις και τις επιλογές τους.
  • Η διαθεσιμότητα, η εγγύτητα, η σταθερότητα και η αξιοπιστία των γονιών βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν αίσθημα εμπιστοσύνης για τον εαυτό τους και τους γύρω τους.
  • Οι αλλαγές είναι συχνά αναπόφευκτες και επηρεάζουν διαφορετικές πτυχές στη ζωή των παιδιών. Είναι λοιπόν σημαντικό, οι γονείς να προετοιμάζουν τα παιδιά τους ώστε να αντιμετωπίσουν με ανθεκτικότητα τις αλλαγές και να αναζητούν νέες λύσεις και δυνατότητες, μέσα από γόνιμο διάλογο.
  • Η αισιόδοξη κατεύθυνση, οδηγεί τα παιδιά στην επίτευξη στόχων, καθώς τα ενθαρρύνει να δοκιμάζουν διαφορετικές εναλλακτικές σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να αποδέχονται καλύτερα την πραγματικότητα.
  • Το χιούμορ δυναμώνει τις σχέσεις, τονώνει την αυτοπεποίθηση και οδηγεί σε μία πιο αισιόδοξη αντίληψη για τη ζωή.
  • Η αφήγηση ιστοριών με θετικούς χαρακτήρες, πράξεις και συναισθήματα, εμπνέει τα παιδιά να αναπτύξουν την αισιοδοξία τους, να αναζητήσουν τα δικά τους χαρίσματα και να ενισχύσουν τη θετική τους άποψη για τον κόσμο.
  • O χρόνος για παιχνίδι και για συμμετοχή του παιδιού αλλά και όλης της οικογένειας σε αθλητικές, πολιτιστικές κι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δίνει σε γονείς και παιδιά τη δυνατότητα για ανακάλυψη και αποκάλυψη ταλέντων και κλίσεων, δημιουργία κοινών ενδιαφερόντων και πολύπλευρη ανάπτυξη.

Κάθε οικογένεια μπορεί να διαλέξει τη δική της διαδρομή στο ταξίδι προς τη θετικότητα. Ποιος όμως θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των εταιριών σε μία… οικογενειακή υπόθεση; Η συμβολή των Οργανισμών, μπορεί να είναι πολύτιμη. Οι εταιρείες μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα για την παροχή εξειδικευμένων δράσεων, ευκαιριών και δυνατοτήτων που θα εξοπλίσουν τα στελέχη και τις οικογένειές τους με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και ανθεκτικότητα και που θα βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν τις κλίσεις τους και να αναδείξουν τις αρετές τους. Το θετικό εργασιακό κλίμα, θα αποκτήσει μεγαλύτερο και ακόμα πιο ουσιαστικό νόημα αν συνδεθεί με ευτυχισμένες οικογένειες και αισιόδοξα παιδιά. Και η συμβολή των Οργανισμών στην ευμάρεια, τη θετικότητα και την αειφορία θα αποκτήσει διάρκεια.