Αν και η πλειονότητα των επιχειρήσεων πρεσβεύει ότι η διαφορετικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική στο χώρο εργασίας, μόλις το 30% έχει ένα συγκεκριμένο ορισμό για την έννοιά της και παράλληλα είναι δύσκολο να μετρηθεί η συμβολή της στην απόδοση της επιχείρησης.

Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποίησε στην Αμερική και την Ευρώπη το διεθνές δίκτυο επιλογής στελεχών Cornerstone International Group με θέμα την αξία της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από τις απαντήσεις 1.250 διευθυντών διαχείρισης προσωπικού κυρίως πολυεθνικών εταιρειών.

Στα σημαντικά ευρήματα της μελέτης ανήκει και ότι το 52% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι γενικότερα οι πρακτικές διαφορετικότητας δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο καθένας καλείται να προσφέρει στον οργανισμό το καλύτερο δυνατό, με βάση το χαρακτήρα, τις γνώσεις και τα προσόντα του. Σε ίδιο περίπου ποσοστό πιστεύεται ότι οι πρακτικές διαφορετικότητας επιτυγχάνουν την απαιτούμενη ισορροπία ομάδων με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, διαφορετικού φύλου, ηλικίας και προσόντων.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) απάντησαν ότι ορίζουν τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας ως τη συμμετοχή και συνεργασία ανθρώπων διαφορετικού φύλου, εθνικότητας, εμπειριών, γνώσεων κτλ. Οι ίσες ευκαιρίες, η αμεροληψία και η κουλτούρα με έμφαση στην συμπερίληψη, είναι οι αξίες που θεωρείται από τους συμμετέχοντες ότι συνδέονται με την έννοια της εργασιακής διαφορετικότητας.