Ο τραπεζικός κλάδος πέρασε από μεγάλη ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια. Η αναζήτηση στελεχών όλων των βαθμίδων, η οργάνωση και η δομή που έπρεπε να δημιουργηθεί για να υποστηρίξει το νέο τραπεζικό χάρτη ήταν κάποιες από τις προκλήσεις. Σήμερα, όμως, έχει να αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό σκηνικό και καλείται να δώσει έμφαση σε τομείς που ίσως παλαιότερα να μην είχε θεωρήσει αναγκαίους.

Λόγω ύφεσης, οι οργανισμοί έχουν υποστεί ισχυρές πιέσεις και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι από αυτές που δέχονται τις περισσότερες βολές και αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις. Προκλήσεις, τόσο για τη διαχείριση του εσωτερικού πελάτη, του εργαζόμενου, αλλά και του υποψηφίου, του «ταλέντου» που όλοι μας θέλουμε να εντοπίσουμε και γρήγορα να φέρουμε στο δυναμικό μας.

Ύφεση και στελέχωση
Στη Στελέχωση, μετά από τη ραγδαία ανάπτυξη οι ρυθμοί χαμήλωσαν, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι σαφώς λιγότερες από προηγούμενα έτη. Πραγματικά, οι “entry” θέσεις μπορεί να έχουν περιοριστεί αλλά διαθέσιμες θέσεις εργασίας εξακολουθούν να υπάρχουν, με τη διαφορά ότι αφορούν θέσεις με περισσότερη εμπειρία και γνώσεις. Συγκεκριμένα, προκύπτουν κυρίως σε τμήματα Πιστωτικής και Οικονομικής Ανάλυσης, Διαχείρισης Κινδύνου, Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εναλλακτικά Δίκτυα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών. Βλέπουμε, λοιπόν, μία έμφαση στο να στελεχωθούν τμήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν γρήγορα και προληπτικά  τους όποιους κινδύνους εγκυμονεί η σημερινή οικονομική κατάσταση, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Οι εσωτερικές μετακινήσεις είναι ένας ακόμα τομέας που ενδυναμώνεται με απαραίτητη προϋπόθεση την ταχύτητα της επιχείρησης να διαγνώσει περιοχές που χρειάζονται ενίσχυση σε προσωπικό για να στελεχωθούν τμήματα, χωρίς να γίνουν εξωτερικές προσλήψεις. Καίριος παράγοντας για αυτό, είναι η δομή της επιχείρησης που δε δουλεύει σε silos, αλλά η ευελιξία των εργαζομένων να αναλάβουν καινούριους ρόλους και αρμοδιότητες.

Επιβεβλημένη η διαρκής ενημέρωση
Σχετικά με την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας, είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να αποδείξει το HR ότι βρίσκεται κοντά στους εργαζόμενους χωρίς να έχει γυάλινα τείχη τριγύρω του. Είναι πολύ εύκολο και σύνηθες να επηρεαστούν οι εργαζόμενοι από τα όποια δημοσιεύματα σχετικά με την πορεία του οργανισμού που απασχολούνται και να θέλουν ενημέρωση από τον ίδιο τους τον εργοδότη. Η οποιαδήποτε διοίκηση οφείλει «να πάρει στα χέρια της» την κατάσταση. Τόσο η έγγραφη επικοινωνία σχετικά με τις εξελίξεις όσο και οι παρουσιάσεις, επισκέψεις, συναντήσεις -όπου είναι εφικτό- αρκούν για να δηλώσουν ότι η διοίκηση είναι κοντά και βρίσκεται στην ίδια θέση με τους ανθρώπους της.

Τα συστήματα αμοιβών στο επίκεντρο
Στις Αμοιβές και Παροχές, πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι διακράτησης του προσωπικού που να αναδεικνύουν περισσότερο τη σημασία των συνολικών αποδοχών στα μάτια των εργαζομένων. Τα παραδοσιακά σχήματα μπόνους βρίσκονται στο επίκεντρο, με τις Τράπεζες να αναζητούν καλύτερους τρόπους σύνδεσης των αμοιβών με την απόδοση και να επανεξετάζουν το μίγμα αμοιβών. Η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου, ο έλεγχος των δαπανών προσωπικού, η δημιουργία επιτροπών αμοιβών καθώς και η εφαρμογή ανωτάτων ορίων στις αποδοχές των υψηλόβαθμων στελεχών, είναι μερικές από τις σύγχρονες αναζητήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, με στόχο την εγκατάσταση κανόνων που θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις πολιτικές αμοιβών.

Νέα οπτική
Στην Εκπαίδευση, τα προγράμματα σε Change Management, Leadership, Executive Coaching, Engagement & Motivation είναι κάποια από αυτά που θα βοηθούσαν τους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέα οπτική και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προσωπικές τους ανησυχίες και αγωνίες, τους πελάτες, τους συναδέλφους και τους ανθρώπους τους.

Η ευθύνη του HR
…και για να μην «κατηγορούμαστε» ότι είμαστε μόνο κέντρο κόστους, μήπως έφτασε η ώρα να αναλογιστούμε όλοι μας στο HR πώς και πού ξοδεύουμε το budget που έχουμε; Μήπως ήρθε η ώρα «να σηκώσουμε τα μανίκια» και να επανεξετάσουμε τις συμφωνίες μας και τα συμβόλαιά μας με προμηθευτές και συνεργάτες, γιατί ίσως κάποιες συνεργασίες θεωρούνται δεδομένες ενώ δε θα έπρεπε; Μήπως είναι τώρα κατάλληλη η ώρα να τις αξιολογήσουμε και να συμβάλλουμε και εμείς στον έλεγχο των εξόδων, έτσι ώστε μόλις η μπόρα περάσει να είμαστε πιο έτοιμοι;