«Ανοίγει ο δρόμος» για προσλήψεις σε περίπου 1.200 ανέργους ηλικίας 18 έως 30 ετών, στους οποίους θα προσφέρουν οι δήμοι τη δυνατότητα απασχόλησης μέσω του Εθνικού Δικτύου Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης.

Οι νέες αυτές θέσεις εργασίας θα καλύψουν τις άμεσες ανάγκες στις κοινωνικές δομές που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, όπως τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων και τα Κοινωνικά Φαρμακεία μεταξύ άλλων. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή στις ΜΚΟ με τις οποίες συνεργάζονται οι δήμοι για την υλοποίηση του προγράμματος προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ενώ οι ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, γιατροί, φαρμακοποιοί, γεωπόνοι και προσωπικό καθαριότητας.