Η Ε. Σταυροπούλου διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, σε διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, σε διάφορους κλάδους.

Ενδεικτικά, έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στο βιομηχανικό, τραπεζικό, φαρμακευτικό κλάδο, καθώς και στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, με τομείς ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ίδια είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο στην Εργασιακή Ψυχολογία, από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης.