Η ΕΥ προχωρά σε συνεργασία με τη Microsoft για την προώθηση της νέας λύσης Workplace Insights, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, αλλά και την εργασιακή ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, αξιοποιώντας στοιχεία και δεδομένα της επιχείρησης στο σύγχρονο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Workplace Insights συνδυάζει την πλατφόρμα του Workplace Analytics της Microsoft με την εμπειρία της ΕΥ στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα data analytics, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. O Λεωνίδας Κωβαίος, εταίρος του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, ανέφερε: «Το Workplace Insights απαντά σε δύο μεγάλες προκλήσεις: την κατανόηση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις μέσω των data analytics και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού τους μέσω της βελτίωσης της απόδοσης, της συνεργασίας, αλλά και του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων».