1 στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα εφαρμόσει τις επιχειρησιακές συμβάσεις μέσα στο 2011, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της Εταιρείας Επιλογής Στελεχών People for Business με θέμα «Η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων μέσα στο 2011», που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 10 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 145 εταιρειών.

Στόχος της έρευνας, ήταν να διερευνηθούν η πρόθεση των εταιρειών – μετά την ψήφιση του νέου νόμου- για την υιοθέτηση ή όχι επιχειρησιακών συμβάσεων μέσα στο 2011 και οι παράγοντες που θα λάμβαναν υπόψη τους οι εταιρείες, πριν προβούν σε μία τέτοια ενέργεια.

Στην ερώτηση αν υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών μέσα στο 2011, το 28% των εταιρειών απάντησε ναι. Αρνητική ήταν η απάντηση που έδωσαν τα 2/3 των επιχειρήσεων (ποσοστό 59%) για την υιοθέτηση επιχειρησιακών συμβάσεων, ενώ εν αναμονή είναι το 13%, καθώς δεν γνωρίζει ακόμη προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η διοίκηση της εταιρείας. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ποσοστό 77,2% θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή μιας επιχειρησιακής σύμβασης είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, κατά τη διάρκεια της ισχύος της.

Μεταξύ των βασικότερων συμπερασμάτων της έρευνας, είναι και ότι η καθιέρωση μίας επιχειρησιακής σύμβασης σε μία εταιρεία θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στο καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Ειδικότερα, το 54,51% των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού δηλώνει ότι η μείωση των μισθών θα μειώσει παράλληλα και την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Αντίστοιχα το 45,45% απαντά ότι οι μειώσεις μισθών θα οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και θα διαταράξουν την εργασιακή ειρήνη στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Τέλος, όσον αφορά στις βαθμίδες εργαζομένων (υψηλές, μεσαίες, χαμηλές) στις οποίες θα πρέπει να καθιερωθούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, το 51% δήλωσε ότι οι μειώσεις μισθών θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων και όχι να εφαρμοστούν οριζόντια σε όλο το προσωπικό. Αντίθετη γνώμη εξέφρασε το 49%, που απάντησε ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις πρέπει να αφορούν το σύνολο των εργαζομένων.