Τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών στον Antenna ανέλαβε στις αρχές Νοεμβρίου η Εύχαρις Περπινιά.

Η Ε. Περπινιά ανήκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για 24 χρόνια. Από το Νοέμβριο 2003, μάλιστα, είχε αναλάβει τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.