Η West SA, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους συνεργάτες της, αναγνωρίζει την ανάγκη επιμόρφωσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων στο μόνιμο προσωπικό της.

Για αυτόν τον σκοπό επένδυσε στην ίδρυση της West Sales Academy με την υποστήριξη υλοποίησης ενός επώνυμου εκπαιδευτικού φορέα. Η πρώτη και μεγάλη ενότητα εκπαίδευσης είναι «Τεχνικές Πωλήσεων», συνολικής διάρκειας 10 μηνών, και απευθύνεται σε όλο το προσωπικό που δραστηριοποιείται στους τομείς Promotion και Merchandising. Οι πρώτοι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη διαδραστική εκπαίδευση και κατέγραψαν τα σχόλιά τους στο φύλλο αξιολόγησης, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση παραλαμβάνουν αναγνωρισμένη Πιστοποίηση.

Η HR Director της West SA, Χ. Πατεράκη, δήλωσε σχετικά: «H εκπαίδευση στις πωλήσεις, με εξατομικευμένη προσέγγιση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συμπεριφορές του καταναλωτή για εμάς στην WEST, είναι πρωταρχικός άξονας της στρατηγικής μας. Επιλέγουμε ανθρώπους με ταλέντα που συνδυαστικά με τις Αξίες της εταιρείας μας: Αξιοπιστία – Ταχύτητα – Ποιότητα – Αφοσίωση στον Πελάτη και Δέσμευση στο Αποτέλεσμα αλλά και την συνεχή εκπαίδευση, αποτελούν το όπλο μας για την επιτυχία. Μέσα από την διαδραστική εκπαίδευση, ενδυναμώνουμε τους συνεργάτες μας με μεθοδολογίες και πρακτικές που έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση των πελατών μας. Κάπως έτσι προέκυψε η ιδέα της West Sales Academy που έχει μεγάλη ανταπόκριση τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο και στα αποτελέσματα μας».