Φτάνοντας στις εγκαταστάσεις της σχολής «Σπύρος Σκλαβενίτης» κατανoεί κανείς το μέγεθος της επένδυσης που έχει γίνει στην εκπαίδευση. Το HR Professional συνάντησε την Χάτζη Σκευοφύλακα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και μίλησε μαζί της για το καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εργαζομένων, που εδώ και ένα χρόνο έχει τεθεί σε εφαρμογή.

<‘Σελίδα 1: Πώς επιδρά η οικονομική κρίση στις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της Ι. & Σ. Σκλαβενίτης και ποιοι οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στον οργανισμό’>
HR Professional: Πώς η οικονομική κρίση επιδρά στις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της Ι. & Σ. Σκλαβενίτης;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, μια επιχείρηση θα πρέπει να επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση των εργαζομένων της. Η σημερινή οικονομική συγκυρία αυξάνει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να αναδειχθεί η χρησιμότητα της ανάπτυξης του προσωπικού. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους εργαζόμενους με ποικίλους τρόπους: προσφέροντάς τους τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις συνθήκες εργασίας, εφοδιάζοντάς τους με τις δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να λειτουργήσουν καλύτερα στην καθημερινότητά τους, καλλιεργώντας τους, παράλληλα, το πνεύμα της συνεργασίας.

Τέλος, νομίζω ότι σε μια περίοδο κρίσης, καθίστανται, ακόμη πιο σημαντικά τα προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και οι συμβουλευτικές διαδικασίες, όπως το coaching, καθώς οι διευθυντές καταστημάτων και παραγωγικών μονάδων καλούνται να χειριστούν, πλέον, δυσκολότερες καταστάσεις. Πρόκειται, άλλωστε, για μία εποχή, κατά την οποία, επιβάλλεται να αλλάξουμε όλοι νοοτροπία, να ακούσουμε νέες αντιλήψεις και πρακτικές. Προσωπική μου άποψη, λοιπόν, είναι πως μια επιχείρηση μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκπαίδευση.

HR Professional: Ποιοι είναι οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στον οργανισμό;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Οι κύριοι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στη σχολή «Σπύρος Σκλαβενίτης» θα μπορούσαν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: Στόχος μας, αρχικά είναι να μεταδώσουμε σωστά το όραμα και τη στρατηγική της επιχείρησης σε όλους τους εργαζόμενους. Σε δεύτερο επίπεδο, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε στους εργαζόμενους την πελατοκεντρική προσέγγιση, καθώς σε μια επιχείρηση, όπως η δική μας, είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τον πελάτη. Επομένως, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναπόφευκτα, έχει στοιχεία σχετικά με την ποιοτική ικανοποίηση του Πελάτη.

Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε να συνειδητοποιήσουν οι εργαζόμενοι τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης του Πελάτη, αφού, όπως γνωρίζετε, εύκολα μπορεί να δυσαρεστηθεί. Τρίτος στόχος είναι να παρέχουμε στους εργαζόμενους τα εφόδια που απαιτούνται, προκειμένου να διακριθούν στην εργασία τους. Με τον όρο «εφόδια» εννοούμε δύο διαφορετικού τύπου δεξιότητες: ο πρώτος αφορά τις τεχνικές γνώσεις, που είναι αναγκαίες για τον τομέα, στον οποίο εργάζονται και οι οποίες τους εξασφαλίζουν την αυτοπεποίθηση ότι κατέχουν πολύ καλά το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Οι γνώσεις αυτές συμπληρώνονται με την παρακολούθηση, όσο το δυνατόν περισσότερων πιστοποιημένων προγραμμάτων.

Ο δεύτερος τύπος, αφορά τις ικανότητες (soft kills) που πρέπει να διαθέτουν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν, κατά την επαφή τους με τον πελάτη.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Σε ποια φιλοσοφία βασίζεται η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής του οργανισμού και σε τι βαθμό προτιμάται η υλοποίηση της εκπαιδευσης εσωτερικά και σε τι βαθμό η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες’>
HR Professional: Σε ποια φιλοσοφία βασίζεται η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Η σχολή «Σπύρος Σκλαβενίτης» ιδρύθηκε πριν από 1 χρόνο, με σκοπό να καλύψει, ως αυτόνομο εκπαιδευτικό κέντρο, τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησής μας. Έχει ως κληρονομιά το όνομα ενός ανθρώπου, ο οποίος με την πορεία του, δίδαξε την αγάπη για το συνάνθρωπο, την απλότητα και τη συνεχή διάθεση να βρίσκεται δίπλα στον κάθε εργαζόμενο. Η σχολή έχει ως προτεραιότητα την υλοποίηση ευέλικτων και καινοτόμων προγραμμάτων. Σε κάθε παράδοση, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές για την εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό σημαίνει ότι στα σεμινάρια υπάρχουν αρχές για τη γλώσσα του σώματος και τη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά και coaching. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, τα χρησιμοποιούμε ως μέσα ηθικής επιβράβευσης.

Παράλληλα, διαθέτουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διάρκειας 20-100 ωρών , στο οποίο εισηγητές είναι άνθρωποι από την επιχείρηση. Μέχρι να ξεκινήσουν να διδάσκουν, οι εισηγητές περνούν μία περίοδο επιπρόσθετης εκπαίδευσης, ενώ παρακολουθούνται για κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, για να διδάξουν. Και εδώ, μπορεί να αναρωτηθείτε ποιος είναι ο λόγος που συμβαίνει αυτό, αφού θεωρητικά, εάν κάποιος παρακολουθήσει το αντίστοιχο σεμινάριο, θα μπορεί να διδάξει. Για εμάς όμως βασικό κριτήριο επιλογής είναι το πάθος και η αγάπη του εισηγητή για αυτό που διδάσκουμε στη σχολή. Εκεί έγκειται, νομίζω και η επιτυχία του προγράμματος, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι οι εργαζόμενοι έχουν αγκαλιάσει την όλη προσπάθεια.

Φροντίζουμε, ώστε η εκπαίδευση να υλοποιείται εντός του ωραρίου εργασίας τους και στοχεύουμε να νιώσουν ότι έρχονται σε ένα χώρο που πραγματικά τους προσφέρει ανάπτυξη και δημιουργικότητα. Εξάλλου, το περιβάλλον είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοεί τη γνώση.

HR Professional: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στη δημιουργία της σχολής;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Φιλοσοφία της επιχείρησής μας είναι να αγκαλιάζει με κάθε τρόπο τον εργαζόμενο. Και πιστεύουμε ότι στις μέρες μας, ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξεις έμπρακτα την αγάπη σου στο προσωπικό είναι να το βοηθήσεις να αναπτυχθεί, σε πρώτη φάση σε προσωπικό επίπεδο και στη συνέχεια, σε επαγγελματικό. Στο πλαίσιο αυτό, φροντίζουμε, ώστε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα να περιέχει γνώσεις που θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο στο σπίτι, την οικογένεια, τις σχέσεις του.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, να σημειώσω ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε περίοδο σημαντικής ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης, επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, τα σεμινάρια υπήρξαν ο καλύτερος τρόπος, για να μπορέσει το ανθρώπινο δυναμικό να αλλάξει νοοτροπία, να συμπορευτεί και να προσαρμοστεί ομαλά στην αλλαγή.

HR Professional: Ποιες πρωτοβουλίες εξασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων στην Ι. & Σ. Σκλαβενίτης;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει αρκετές πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολής. Πέρα από τα δομημένα σεμινάρια που διοργανώνουμε, προσπαθούμε να προσφέρουμε στους εργαζόμενους και προγράμματα καλής υγείας και εξισορρόπησης επαγγελματικής-προσωπικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, το πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα, σχετικά με τη μείωση του άγχους, τη βέλτιστη επικοινωνία με τους συνεργάτες μας.

HR Professional: Σε τι βαθμό προτιμάται η εσωτερική υλοποίηση της εκπαίδευσης και σε τι βαθμό η ανάθεσή της σε εξωτερικούς συνεργάτες;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Θα έλεγα ότι η αναλογία, τουλάχιστον για το πρώτο έτος, ήταν 80%-20%, γιατί θέλαμε να στηριχθούμε στις δικές μας ομάδες και να βελτιώσουμε, όσο περισσότερο γίνεται, τα προγράμματά μας. Επιλέξαμε να αναθέσουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες την υλοποίηση πολύ συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ασφαλώς δεν υπάρχει απόλυτη συνταγή. Στόχος μας είναι να επιλέγουμε κάθε φορά το καλύτερο πρόγραμμα, για να καλύψει τις επιμέρους ανάγκες μας. Επομένως, είμαστε ανοικτοί και σε εξωτερικές συνεργασίες, αρκεί οι υπηρεσίες που θα μας προσφερθούν να είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις δικές μας ανάγκες.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Πώς γίνεται ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, πώς γίνεται η επιλογή των εκπαιδευτών και πώς αξιολογείται η επιτυχής εφαρμογή των προγραμμάτων’>
HR Professional: Σε αυτό το σημείο, ήθελα να σας ρωτήσω, πώς έχει γίνει ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Σε πρώτο επίπεδο, καθορίσαμε τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες, ανάλογα με τις ειδικεύσεις που οφείλαμε, βάσει της νομοθεσίας, να εξασφαλίσουμε σε ομάδες εργαζομένων. Σε δεύτερο επίπεδο, επιλέξαμε τις ειδικότητες, για τις οποίες θεωρήσαμε σημαντική την πιστοποιημένη εκπαίδευση, κρίναμε δηλαδή σημαντικό να έχει το προσωπικό την καλύτερη δυνατή επαγγελματική κατάρτιση στο αντικείμενο, με το οποίο ασχολείται. Επιπρόσθετα, θέσαμε στο επίκεντρο θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Όπως κατανοείτε, πρόκειται για σημαντικά ζητήματα για τον κλάδο μας, καθώς ο ίδιος ο εργαζόμενος θα πρέπει τις ώρες που λειτουργεί στο χώρο εργασίας του, να έχει συνείδηση των κανόνων υγιεινής, τόσο για τον εαυτό του, όσο και για τον πελάτη.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί για μας η εξυπηρέτηση του πελάτη. Εστιάσαμε, λοιπόν, τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της κατανόησης από την πλευρά των εργαζομένων της σπουδαιότητας που έχει η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και της ανάπτυξης, των απαραίτητων για το σκοπό αυτό, δεξιοτήτων.

Η δομή των προγραμμάτων βασίστηκε σε 3 αρχές. Επιδιώξαμε να είναι κατανοητά, ευέλικτα και ολιγόωρα, ώστε να μπορούν να τα αφομοιώσουν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα εκείνοι που δεν έχουν ενταχθεί σε διαδικασία εκπαίδευσης, μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα σεμινάρια σχεδιάστηκαν κατ’ αποκλειστικότητα εντός της επιχείρησης. Τόσο η ύλη και η δημιουργία, όσο και ο τρόπος παρουσίασης, διαπνέονται από τη φιλοσοφία της επιχείρησης.

HR Professional: Πώς έγινε η επιλογή των εκπαιδευτών, ώστε να φτάσετε να υλοποιήσετε τα σεμινάρια;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Η επιλογή έγινε μέσα από συνεντεύξεις, στις οποίες κάθε εργαζόμενος μπορούσε να συμμετάσχει. Δώσαμε σε αρκετούς εργαζόμενους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ενώ κρίθηκαν ως κατάλληλοι εκείνοι που διέθεταν πάθος. Δεν υπήρξαμε αυστηροί, όπως ενδεχομένως να φαντάζεστε. Απλώς, δώσαμε σε όλους την ευκαιρία να γνωρίσουν τι σημαίνει στην πραγματικότητα να διδάσκεις, ποια συναισθήματα δημιουργούνται, καθώς και ποια είναι η σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτή σε μια επιχείρηση. Στις θέσεις εκπαιδευτών, συναντάμε εργαζόμενους κάθε κατηγορίας.

Αυτό που μας ενδιέφερε, κατά την επιλογή, ήταν η ικανότητα μετάδοσης της γνώσης, η αγάπη για την επιχείρηση και τον πελάτη και η διάθεση κάποιου να επενδύσει σε αυτή τη δραστηριότητα. Η τελευταία, μάλιστα, αποτελεί εξαιρετικά σημαντική δέσμευση, καθώς πρόκειται για μια νέα δραστηριότητα, που απαιτεί μελέτη, προετοιμασία και πολλά εργαστήρια, ώστε να βγει το αποτέλεσμα. Άλλωστε, η «εκπαίδευση» είναι γένους θηλυκού, που σημαίνει ότι έχει δημιουργικότητα, έμπνευση και χαρά, αρκεί να γίνεται με αγάπη.

HR Professional: Πώς αξιολογείται η επιτυχής εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων;

Χάτζη Σκευοφύλακα: Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσουμε ότι, επειδή βρισκόμασταν στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της σχολής, περισσότερο υλοποιούσαμε, παρά αξιολογούσαμε. Ωστόσο, όσον αφορά την αξιολόγηση, σε κάθε εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα διεξάγουμε τεστ αφομοίωσης, το οποίο βασίζεται στη φιλοσοφία ότι η μόνη «σωστή» απάντηση είναι η ειλικρινής απάντηση.

Παράλληλα, υπάρχει η αξιολόγηση του σεμιναρίου, η οποία διεξάγεται με τη μορφή ερωτήσεων για τις δεξιότητες του εισηγητή. Για τα προγράμματα που υλοποιήσαμε, δημιουργήσαμε το ερωτηματολόγιο πρακτικής εφαρμογής γνώσεων, το οποίο αποστέλλεται στους συμμετέχοντες, 5 μήνες αφού υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Οι ερωτήσεις που τίθενται, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε, κατά πόσο η γνώση που έλαβαν στη σχολή εφαρμόζεται στο κατάστημα, ενώ με βάση τις απαντήσεις που λαμβάνουμε, οργανώνουμε τη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσω ότι κανένα πρόγραμμα δεν υλοποιείται μόνο μια φορά. Βέβαια, ο καλύτερος τρόπος, προκειμένου να αξιολογούμε τα προγράμματά μας είναι η μείωση των παραπόνων των πελατών μας. Ο καθένας από μας οφείλει να κάνει το καλύτερο που μπορεί καθημερινά σε εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Άλλωστε, όπως είπε ο Γκάντι «Τι αξία έχει η πίστη αν δεν μεταφράζεται σε πράξεις;»
<‘here’>