Τη θέση της HR assistant, με διευρυμένες αρμοδιότητες σε Training και Compensation and Benefits Coordination, στην SCA Hygiene Products, ανέλαβε από τις 15 Σεπτεμβρίου η Ε. Εξάρχου.

Νωρίτερα, είχε αρμοδιότητες HR Recruiting – Outsourcing Consultant and Payroll Coordinator στην Creative HR (Ελλάδα- Ρουμανία), υπήρξε Human Resources and Global Recruiting Consultant στην Global Company for Touristic Development (Ερυθρά Θάλασσα, Αίγυπτος, Ισραήλ) ενώ από τον Φεβρουάριο του 2006 έως τον Μάιο του 2010 κατείχε τη θέση της HR Recruiting Consultant and Payroll Coordinator στην Optimal Business Action. Η Ε. Εξάρχου είναι κάτοχος MSc, Human Resources Management και BSc, International Relations & Organisations.