Πέντε ελληνικές επιχειρήσεις, με πρώτη την Intralot, συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που πρωτοπορούν στις επενδύσεις για την έρευνα, σύμφωνα με έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard).

Πρόκειται για την Intralot (545η θέση), τη Pharmathen (685η θέση), τη Zenon SA (719η θέση), τη Lavipharm (740η θέση) και την ALTEC (921η θέση). Η αξιολόγηση των εταιρειών έχει γίνει με βάση τα ποσά που επένδυσαν για έρευνα και ανάπτυξη κατά το οικονομικό έτος 2007/2008.

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 2.000 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 1.000 εδρεύουν σε χώρες της ΕΕ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, προέρχονται από δημοσιευμένους ισολογισμούς των επιχειρήσεων. Την έρευνα πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση της ΕΕ για την Έρευνα, σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της ΕΕ.

Μεταξύ των πρώτων δέκα θέσεων του καταλόγου βρίσκονται τρεις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: η Nokia (5η θέση, με επενδύσεις 5,3 δισ. ευρώ), η Volkswagen (9η θέση) και η Daimler (10η θέση), καθώς και τρεις αμερικανικές: η Microsoft (1η θέση, με επενδύσεις ύψους 5,6 δισ. ευρώ), η General Motors (2η θέση) και η Pfizer (3η θέση).

Οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη παρουσιάζουν αύξηση 8,8%, γεγονός που σχολίασε με ικανοποίηση ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Έρευνα, Janez Potocnik.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος