Η Entersoft A.E. ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η εξαγορά του 100% της εταιρείας Alpha Software Solutions, σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας της 22 Ιανουαρίου 2014.

 Η Alpha Software Solutions, δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στην πώληση συστημάτων λογισμικού και υπηρεσιών για επιχειρήσεις και αποτελούσε το μεγαλύτερο μεταπωλητή προϊόντων της Entersoft με έδρα στη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα. Διαθέτει περί τα 20 εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο του λογισμικού και ευρύ πελατολόγιο εκατοντάδων εταιρειών. Με αυτήν την εξαγορά η Entersoft ενισχύει σημαντικά τις υπηρεσίες της προς πελάτες και συνεργάτες και το πελατολόγιό της. Σημειώνεται ότι η εξαγορά αυτή αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2014.