Για το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας που δημιούργησε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για τα στελέχη διοίκησης της FDH και το πώς αυτό αποτέλεσε παράγοντα αλλαγής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας στην Ελληνική αγορά, μας μίλησαν ο Espen Tranoy, Διευθύνων Σύμβουλος της First Data Hellas και ο Γιώργος Καλύβας, Regional HR Director Greece, Italy & SEE.

HR PROFESSIONAL: Πείτε μας λίγα λόγια για τη δραστηριότητα της FDC και την παρουσία της στην Ελλάδα.

Espen Tranoy: Η First Data Corporation (FDC) δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες ανά το κόσμο και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών και λύσεων πληρωμών για e- commerce, mobile payments, και ασφαλών συναλλαγών μέσω APS, ATM, πιστωτικών, χρεωστικών, prepaid και loyalty cards. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας απευθύνονται σε τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, αλυσίδες και έμπορους λιανικής. Στην Ελλάδα, η First Data Hellas (FDH) έχει παρουσία από το 2004 και προσφέρει στους πελάτες της λύσεις ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσίες Call Center και Transactional Printing απασχολώντας 1.100 εργαζόμενους. Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει στην Ελληνική αγορά σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες όπως: Business Intelligence & Advance analytics, Mobile Payments Tap n Pay, Dynamic Currency Conversion (DCC), Prepaid και Gift cards και τερματικά πληρωμών βασισμένα σε τεχνολογία Tablets (POGO & CLOVER).

HR PROFESSIONAL: Πώς προέκυψε η ανάγκη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης ηγεσίας «ONE» και πώς συνδέεται με τους επιχειρησιακούς σας στόχους;

Espen Tranoy: Από το 2012, η FDH υλοποίησε ένα πολυεπίπεδο και επιτυχημένο – βάσει αποτελεσμάτων-πρόγραμμα αλλαγής σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σκοπό τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού και επιχειρησιακού της μοντέλου. Στόχοι και προτεραιότητες του προγράμματος αλλαγής ήταν α. η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών πελατών β. η βελτιστοποίηση της ποιότητας και η επιτάχυνση του χρόνου υλοποίησης και παράδοσης των έργων, γ. η ενίσχυση της διατμηματικής συνεργασίας ομάδων και αξιοποίησης συνεργιών, εντός και εκτός Ελλάδος, στα πλαίσια του Matrix μοντέλου της FDC με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και best business practices στην Ελληνική αγορά και δ. η δημιουργία τεχνικής και εμπορικής υποδομής, με στόχο τη διανομή νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρονικών συναλλαγών, που έχει λανσάρει ήδη η μητρική εταιρεία στις αγορές του εξωτερικού.

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας είχε το δύσκολο ρόλο του σχεδιασμού στρατηγικής, ενώ το βάρος υλοποίησης και ευθύνης αυτού του προγράμματος αλλαγής έπεσε κυρίως στις πλάτες των Διευθυντών και Προϊστάμενων ομάδων και λειτουργιών, που θα έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να διαχειριστούν προκλήσεις, αλλαγές και απαιτητικούς στόχους που αφορούσαν στη διοίκηση εργαζομένων, στη διαχείριση πελατών και στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Θεωρώντας ότι το Middle Management της FDH, 80 Διευθυντές και Προϊστάμενοι, αποτελεί την σπονδυλική στήλη της λειτουργίας μας, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός ενός προγράμματος ανάπτυξης ηγεσίας με περιεχόμενο και εργαλεία που θα ήταν προσαρμοσμένα και ευθυγραμμισμένα με τις αξίες του οργανισμού, τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος αλλαγής στην FDH και στις ιδιαίτερες ανάγκες του στελεχιακού μας δυναμικού.

Η πρόκληση και ο μεσοπρόθεσμος στόχος ήταν να τους προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης ιδιοτήτων και απόκτησης γνώσεων, που θα μπορούσαν να εφαρμόζουν στην καθημερινή εργασία τους. Η διάθεση σημαντικών πόρων-εκ μέρους της εταιρείας- στην ανάπτυξη των στελεχών μας σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελληνική αγορά, αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες και τις ικανότητες των τοπικών στελεχών μας και αποτελεί δέσμευση στη συνεχή παροχή κινήτρων προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης της καριέρας τους στην FDC.

HR PROFESSIONAL: Ποια μεθοδολογία ακολουθήσατε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στον σχεδιασμό του ΟΝΕ, ποιοι είναι οι στόχοι του και ποια ήταν η υποστήριξη που είχατε από τη μητρική εταιρεία σε παροχή HR εργαλείων;

Γιώργος Καλύβας: To ΟΝΕ σχεδιάστηκε με γνώμονα τις αξίες του οργανισμού, τους επιχειρησιακούς στόχους της FDH και τις ανάγκες βελτίωσης δεξιοτήτων των στελεχών μας σε συγκεκριμένες ιδιότητες ηγεσίας, διοίκησης και γνωστικών αντικείμενων. Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης στη διαχείριση απόδοσης των εργαζομένων, στη βελτιστοποίηση της σχέσης με τον πελάτη και στη συνεπαγόμενη βελτίωση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η επιθυμία του Top Management της FDH ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια λογική και κουλτούρα αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων – και όχι διαχείρισης τους- ακoλουθώντας την αρχή ότι όποιος δεν είναι μέρος της λύσης αποτελεί μέρος του προβλήματος.

Η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός του προγράμματος χτίσθηκαν σε συνεργασία με την Global Talent Management Team της FDC και την αξιοποίηση εταιρικών εργαλείων αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες συμπεριλήφθησαν στην ετήσια διάγνωση και χαρτογράφηση των ηγετικών ιδιοτήτων διοίκησης και απόδοσης. Βασιζόμενοι στο Management Resource Review (MRR), ένα εσωτερικό competency based εργαλείο της FDC, διαγνώσαμε και επικεντρωθήκαμε σε ηγετικές ιδιότητες που χρειάζονταν ενίσχυση. Στη συνέχεια, και αφού ομαδοποιήσαμε τις περιοχές ανάπτυξης, πραγματοποιήσαμε calibration interviews με το Τop Management με σκοπό να διασφαλίσουμε τις ουσιώδεις περιοχές ανάπτυξης των συμμετεχόντων, σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που θα έπρεπε να δοθεί έμφαση.

Tο περιεχόμενο αποτελεί κύημα μιας blended μεθοδολογίας 12μηνης εκπαίδευσης που σταδιακά εξελίσσεται σε 4 φάσεις και περιλαμβάνει διάγνωση ιδιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη, ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων, ηγεσίας και coaching. Κάθε μια από τις 4 φάσεις διαρκεί περίπου 2 μήνες και ενσωματώνει εκπαίδευση e-learning βασισμένη σε υλικό της SkillSoft, case studies, ενώ ακολουθείται από διήμερο workshop και coaching session σε συνεργασία με εξωτερική εταιρεία- σύμβουλο, με επικέντρωση στα κύρια σημεία εκπαίδευσης της e- learning φάσης, σε σχέση με τις περιοχές ανάπτυξης και τους στόχους της FDH. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πριν από τις φάσεις αυτές, διεξάγεται διήμερο διαδραστικό workshop (Goal Mapping) με στόχο να ενισχύσει την επίγνωση των συμμετεχόντων και να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να οραματιστούν και πρακτικά να στοχοθετήσουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη στην FDC. Έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του ONE και συνολικά 18 μήνες από την έναρξη του προγράμματος, οι συμμετέχοντες περιλαμβάνονται και πάλι στο FDC 360 assessment με σκοπό την αποτίμηση της προόδου και βελτίωσης, σε σχέση με τους αρχικούς στόχους του ONE και σε συσχέτιση με τους εταιρικούς στόχους και αποτελέσματα.

HR PROFESSIONAL: Έχετε κάποια πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος;

Γιώργος Καλύβας: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και Προϊσταμένους που έχουν ευθύνη είτε διοίκησης ανθρώπων είτε υλοποίησης σημαντικών projects και θα καλύψει 80 συμμετέχοντες. Έχουν ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2013 ξεκινήσει τα δύο πρώτα γκρουπ (40 συμμετέχοντες) και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί δύο κύκλοι μαθημάτων με τη διεξαγωγή παράλληλων coaching sessions. Οι μέχρι τώρα αξιολογήσεις του προγράμματος που έχουμε λάβει απευθείας από τους συναδέλφους που συμμετέχουν αλλά και από τους εισηγητές του προγράμματος είναι εξαιρετικά θετικές και ευθυγραμμισμένες με τους αρχικούς στόχους του ONE. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι το πρόγραμμα τους βοηθά να αποκτήσουν μεταξύ τους μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας και συναντίληψη στα θέματα διοίκησης απόδοσης των εργαζομένων, των πελατών και των επιχειρησιακών στόχων καθώς και να μοιραστούν τις προκλήσεις που κάθε Διεύθυνση και Τμήμα καλείται να αντιμετωπίσει στην καθημερινή λειτουργία της FDH. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι πως η άποψη και ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων συνάδει με αυτή των ανωτέρων τους, οι οποίοι δηλώνουν πως βιώνουν αισθητή βελτίωση της διατμηματικής συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος.

HR PROFESSIONAL: Τι άλλα συστήματα ανάπτυξης και παρακίνησης ανθρώπινου δυναμικού διαθέτει η εταιρεία;

Γιώργος Καλύβας: Η FDH ως θυγατρική εταιρεία της FDC διαθέτει πληθώρα HR εργαλείων και συστημάτων όπως σύστημα διοίκησης απόδοσης, e- learning ακαδημία εκπαίδευσης (MINDSPRING) με πάνω από 6.000 εκπαιδευτικές προτάσεις και ευκαιρίες δομημένες με βάσει την επιχειρησιακή δομή της εταιρείας, προγράμματα ανάπτυξης διοίκησης και ηγεσίας για το ανώτατο στελεχιακό δυναμικό, σύστημα επιβράβευσης της εξαιρετικής απόδοσης (BRAVO) για όλους τους εργαζόμενους της, bonus, sales and long term incentive schemes καθώς και σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας (IDEASPRING) που καταγράφει την υποβολή καινοτόμων προτάσεων από πλευράς των εργαζομένων και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν προϊόντα, διαδικασίες και αλλαγές στην FDC. Επίσης, από την αρχή του 2014 παρέχουμε σε όλους τους εργαζομένους δικαιώματα απόκτησης εταιρικών μετοχών συνδέοντας την προσωπική συμβολή και απόδοση με την κερδοφορία του οργανισμού και προάγοντας μια ενιαία κουλτούρα συμμετοχής στα εταιρικά αποτελέσματα. Τέλος, οι εργαζόμενοι μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ευκαιρίες καριέρας έκτος Ελλάδος σε μια από τις 40 εταιρείες της FDC ανά τον κόσμο.