Η ερευνητική ομάδα Athens GSM Research Team 2008 σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Nottingham Trent University διεξάγουν ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε συμβούλους επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς επιχειρησιακών σχολών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Η μελέτη εξετάζει την επιχειρηματική γνώση σε σχέση με την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και τις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής.

Η έρευνα θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2008 και τα αποτελέσματά της στοχεύουν να ανοίξουν το διάλογο ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα, όσον αφορά στις διάφορες πλευρές της παραγωγής σύγχρονης επιχειρηματικής γνώσης.