Οι οργανισμοί έχουν μεγάλες προσδοκίες από τους νέους πτυχιούχους, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει την κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με το Association of Graduate Careers Advisory Service (Agcas).

Στο παρελθόν οι εταιρείες κατέτασσαν τους αποφοίτους σε προγράμματα εκπαίδευσης και τους υποστήριζαν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους πριν τους αναθέσουν μεγάλο όγκο δουλειάς. Το Agcas υποστηρίζει ότι αυτή η πρακτική δεν εφαρμόζεται πια. Έτσι, προβλέπεται 67% όσων διαχειρίζονται επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν προβλήματα στρατολόγησης στελεχών μέσα στο επόμενο έτος.

Πηγή: hrlook.com