Έμφαση στους τομείς των πωλήσεων και του μάρκετινγκ θα δώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2013, οι οποίες μάλιστα κατά ποσοστό 68% σχεδιάζουν να αυξήσουν ή να διατηρήσουν τον αριθμό των υπαλλήλων τους, σύμφωνα με τα πορίσματα παγκόσμιας έρευνας της Regus.

 Αυτά τα θετικά αποτελέσματα διατηρούν σε σταθερά επίπεδα το δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, ο οποίος αυξήθηκε στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2012, μολονότι εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, σε διεθνές επίπεδο, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης της Regus ανέρχεται στις 114 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3 μονάδες από τον Οκτώβριο του 2012, ενώ στην Ελλάδα, ο δείκτης ανέρχεται στις 59 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15 μονάδες συγκριτικά με την τιμή του πριν από ένα εξάμηνο.

Επίσης, περισσότερες από μία στις δέκα (14%) επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αυξήσουν τον αριθμό των υπαλλήλων τους κατά περισσότερο από 5%, ενώ ένα 44% εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις θα προσλάβουν περισσότερους εργαζόμενους στους τομείς των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, ενώ το 26% δίνει έμφαση στο επιχειρησιακό προσωπικό.