Σε σύνδεση της αύξησης της ανεργίας με την αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Κώστας Πουπάκης αναφορικά με τις επιπτώσεις της ανεργίας στην ψυχική υγεία του ανέργου και των ατόμων του άμεσου περιβάλλοντός του.

Ο επίτροπος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής ένταξης Lazlo Andor, αναφερόμενος σε σχετική έρευνα του 2009, διαπίστωσε ότι «η αύξηση της ανεργίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, συνδυάζεται με αύξηση των αυτοκτονιών κατά 4,5» και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι σε κάθε ποσοστιαία αύξηση της εθνικής ανεργίας, αντιστοιχεί αύξηση κατά 0,8% των αυτοκτονιών, από άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών.

Ο αρμόδιος Επίτροπος, επιπλέον, επισήμανε ότι από σχετικές έρευνες επιβεβαιώνεται ότι οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες στις οποίες ο ένας από τους δύο γονείς έχει χαμηλή ειδίκευση ή είναι μακροχρόνια άνεργος, καθώς και των παιδιών από φτωχές οικογένειες που ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες και ή σε μειονεκτικές γειτονιές είναι χαμηλότερες από εκείνες των άλλων παιδιών.

Στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο έλληνας ευρωβουλευτής: «Στην Ελλάδα του Μνημονίου, δυστυχώς, παρατηρείται μια επιφανειακή προσέγγιση του προβλήματος, με πρακτικές τελείως αποσυνδεδεμένες από την πραγματικότητα, τις απαιτήσεις και τις ειδικές συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά εργασίας».