Επτά στις δέκα εταιρείες, που συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα της Hay Group είχαν θετικά αποτελέσματα, αλλά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (31%), βλέπει «γκρίζα σύννεφα» στον ορίζοντα.

Το συμπέρασμα που προέκυψε από τη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 2.500 οργανισμοί σε 91 χώρες, είναι ότι το κόστος του προσωπικού έχει μπει στο μικροσκόπιο των διοικήσεων των περισσότερων εταιρειών. Πράγματι, το 65% των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο μειώνει τον προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα, πάντως, κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα αγγίζοντας το 39%. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση του κόστους στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα 2 στις 10 εταιρείες «παγώνουν» τους μισθούς των ανωτάτων στελεχών, ενώ το 18% των επιχειρήσεων του δείγματος σκέφτονται να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχει και ένα 20% των εταιρειών που αυξάνει τον προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με υψηλή απόδοση. Στην Ελλάδα, οι αυξήσεις δείχνουν να κινούνται γύρω στο 4,8% για τα στελέχη, 4,5% για τους υπόλοιπους εργαζόμενους και 6% για εργαζόμενους με υψηλή απόδοση έναντι 7%, 5% και 10% που δόθηκαν το 2008.

Σε αντίθεση με τις βασικές αμοιβές, μόνο το19% των εταιρειών δήλωσαν ότι θα αλλάξουν τα προγράμματα μεταβλητών αμοιβών τους. Οι εταιρείες που διέθεταν bonus στους εργαζόμενους για μεγάλο χρονικό διάστημα και η «μεταβλητή» αμοιβή μετατράπηκε σε «εγγυημένη», θα αντιμετωπίσουν μεγάλη πίεση, καθώς θα πρέπει να ανακαλέσουν αυτή την πρακτική σε μία περίοδο όπου τα πράγματα διαφέρουν δραματικά προς τα κάτω σε σχέση με το παρελθόν.

Ένδειξη αυτού του γεγονότος, είναι ότι το σχεδόν τρεις στις δέκα εταιρείες δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να μεταβάλλουν τα προγράμματα bonus κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να πληρώσουν τους εργαζόμενους. Όσον αφορά στα προγράμματα μακροπρόθεσμων κινήτρων, μόνο το 12% των εταιρειών δήλωσαν ότι θα τα τροποποιήσουν σημαντικά, χωρίς να είναι σαφείς ακόμη στο τι θα διαφοροποιήσουν σε σχέση με τα υφιστάμενα προγράμματα.