Η σωστή διαχείριση των εργαζομένων που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από περιόδους αποχής είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας μείωσης απουσιών λόγω ασθένειας, σύμφωνα με αναφορά του Βρετανικού Οργανισμού Βιομηχάνων EEF.

Πιο συγκεκριμένα, οι οργανισμοί που δηλώσαν ότι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την επανένταξη στην εργασία εμφάνισαν, κατά μέσο όρο, ποσοστό απουσιών μειωμένο κατά 0,7% σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που υποστήριξαν ότι ήρθαν αντιμέτωπες με εμπόδια κατά την επιστροφή. Αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε 1,5 ημέρα επιπλέον ετησίως ανά εργαζόμενο.

Η έρευνα που διεξήχθη σε 629 επιχειρηματίες σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία για άτομα με ειδικές ανάγκες Unum, εκτιμά ότι η αποτυχημένη διαχείριση επιστροφής κοστίζει στους Βρετανούς Βιομηχάνους 610 εκατομμύρια λίρες το χρόνο.

Πηγή: CIPD