Η Epsilon Net δημιουργεί τα «Κέντρα Υποστήριξης Λογισμικού και Δικτύου» (Support Centers).

Τα Epsilon Support Centers θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με το τμήμα υποστήριξης της Epsilon Net και απευθύνονται αποκλειστικά σε συνεργάτες μέλη του δικτύου συνεργατών της εταιρείας, ενισχύοντας τη στήριξή τους σε όλα τα επίπεδα. Το νέο εγχείρημα υποστήριξης θα έχει πολυσύνθετο ρόλο, προσφέροντας λύσεις σχετικά με την ανάλυση και την υλοποίηση έργων, το after sales support, τις λύσεις προγραμματισμού και custom PYLON διαδικασίες.

Επόμενο βήμα των Epsilon Support Centers είναι η δημιουργία ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης και σεμιναρίων, με στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων τεχνικών ώστε να εργαστούν στο δίκτυο συνεργατών της Epsilon Net με γνώσεις τόσο στο PYLON όσο και στην περιφερειακή γνώση που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Το 1ο Epsilon Support Center έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη και πεδίο ευθύνης την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ επικεφαλής του νέου εγχειρήματος είναι ο Αντωνιάδης Πολύδωρος, επιχειρηματίας με έντονη δραστηριότητα και γνώση στον κλάδο της πληροφορικής τα τελευταία 20 χρόνια.