Η εργασία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στα κιλά των εργαζομένων αποκαλύπτει νέα έρευνα του CareerBuilder.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, ένας συνδυασμός από εργασιακό στρες και οικονομική πίεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους του ανθρώπινου δυναμικού. Το 44% των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι πήραν βάρος, το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι βασικότερες αιτίες αύξησης του βάρους είναι:
· Κάθονται περισσότερες ώρες της ημέρας στο γραφείο-49%
· Τρώνε συχνά έξω-25%
· Εταιρικές εκδηλώσεις-16%
· Παρακάμπτουν κάποια γεύματα εξαιτίας της έλλειψης χρόνου-14%
· Άγχος-32%.

Ως προς τον αριθμό των κιλών, σε ποσοστό 28% απάντησαν ότι το βάρος τους αυξήθηκε πάνω από 5 κιλά ενώ ένα ποσοστό 12%πήραν περισσότερα από 10. Το 50% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχτηκε ότι πήρε κιλά (30% περισσότερα από 5) ενώ στους άνδρες το ποσοστό είναι 39% (23% περισσότερα από 5).