Οι εταιρείες στην Ελλάδα βιώνουν μία περίοδο αλλαγών στον τομέα της εργασιακής εμπειρίας και συνολικά της απασχολησιμότητας τα τελευταία χρόνια. Βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανάγκη να προσαρμοστούν στις νέες τάσεις και να βελτιώσουν την εργασιακή εμπειρία των ανθρώπων τους, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι οι εταιρείες εστιάζουν όλο και περισσότερο στο εν λόγω ζήτημα, μετρώντας τον παλμό των εργαζομένων τόσο μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και στο σύνολο της αγοράς εργασίας. Ενας παλμός που συνεχώς μεταβάλλεται λόγω των ραγδαίων αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι τάσεις που επηρεάζουν τη στρατηγική της εργασιακής εμπειρίας στους οργανισμούς εξελίσσονται συνεχώς μέσα από τις αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας, αλλά και τις προσδοκίες των ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι πλέον αναζητούν περισσότερα από μία απλή θέση εργασίας. Προσδοκούν σε μία ολοκληρωμένη εργασιακή εμπειρία που περιλαμβάνει ανάπτυξη και ευκαιρίες εξέλιξης στην καριέρα τους, καθώς και ένα πλαίσιο ανταμοιβής και αναγνώρισης που εφαρμόζεται δίκαια και με διαφάνεια. Αναζητούν μία εταιρεία που θα προσφέρει ευελιξία σε όλους τους τομείς της εργασίας τους, θα εστιάζει στη βελτίωση της ευεξίας και την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των ανθρώπων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει όλα τα τεχνολογικά εργαλεία που θα τους βοηθούν να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους.

Επιπλέον, εμπνέονται από leaders που είναι υποστηρικτικοί, τους αναπτύσσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και καταφέρνουν να συνδέουν αποτελεσματικά τον προσωπικό τους σκοπό με το όραμα της εταιρείας. Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των διαφορετικών γενεών στον χώρο εργασίας, όπως οι Millennials και η Generation Z, καθώς αυτές επηρεάζουν σημαντικά τις προσδοκίες για το περιβάλλον εργασίας.
Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες στην ελληνική αγορά, παρατηρείται ότι ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, το οποίο ξεπερνά το 35-40%, δεν είναι ευχαριστημένο με την εμπειρία του στον εργασιακό χώρο, και αυτό από μόνο του είναι μία σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες.

Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλουν να αφουγκράζονται τις συνεχόμενες αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς και να δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις προσαρμόζοντας τη στρατηγική τους αντίστοιχα.
Γιατί, όμως, είναι τόσο σημαντικό για μία εταιρεία να επενδύσει στην εμπειρία των εργαζομένων της; Αρχικά, μία θετική εργασιακή εμπειρία οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων, πράγμα που μπορεί να μειώσει τον ρυθμό αποχωρήσεων και να αυξήσει την παραγωγικότητα. Επιπλέον, η επένδυση στην εμπειρία των εργαζομένων βοηθά στην προσέλκυση ταλέντων από την αγορά, ειδικά στους κλάδους απασχόλησης με υψηλό ανταγωνισμό.

Συνοψίζοντας, η εργασιακή εμπειρία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας στην Ελλάδα. Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι αναζητούν εταιρείες που να τους παρέχουν μία ευχάριστη και ενιαία εργασιακή εμπειρία. Με την κατάλληλη επένδυση και στρατηγική, οι οργανισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον εργασίας που θα προσελκύει το ταλέντο, θα προωθεί την καινοτομία και θα ενισχύει την απόδοση των εργαζομένων τους.

NETCOMPANY
Netcompany-Intrasoft
Φραγκοκκλησιάς 13,
Μαρούσι, TK15123
Τ: +30 210 6876400
W: www.netcompany-intrasoft.com