Η ΔΕΛΤΑ υλοποίησε την πρωτοβουλία «Σχολικά Χαμόγελα», με στόχο να καλύψει όλες τις ανάγκες των παιδιών των Παιδικών Χωριών SOS στην Αττική με σχολικά είδη στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ της εταιρείας.

Ειδικότερα, η ΔΕΛΤΑ και οι εργαζόμενοί της υλοποίησαν εθελοντική δράση, με πρωταγωνιστές τα παιδιά των εργαζόμενων, και συγκέντρωσαν σχολικά είδη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αττική. Τα σχολικά είδη παρέδωσαν στα παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS εργαζόμενοι της εταιρείας με τα παιδιά τους, σε εκδήλωση που έγινε στο Χωριό της Βάρης, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό και στο έργο των Μητέρων SOS.