Το budget για learning and development εξακολουθεί να υφίσταται μειώσεις, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Learning and Talent Development του Chartered Institute of Learning and Development (CIPD).

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, περίπου τα 2/5 των οργανισμών έχουν ήδη μειώσει τις δαπάνες εκπαίδευσης ή σκοπεύουν να το κάνουν ενώ μόλις μία στις 10 εταιρείες σκοπεύει να αυξήσει το budget των εκπαιδεύσεων, τους επόμενους 12 μήνες.

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα (54%) αναφέρουν ότι οι οικονομικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους 12 μήνες με το ένα τρίτο αυτών να έχει μειώσει τους εξωτερικούς προμηθευτές και να έχει στραφεί προς το εσωτερικό του οργανισμού.

Η έρευνα, επίσης, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις εκπαιδεύσεις ανά εργαζόμενο, σε σύγκριση με το 2010. Επιπλέον, έχουν αυξήσει τη χρήση πρακτικών ανάπτυξης με χαμηλότερο κόστος όπως το e-learning (54%), το coaching από τους line managers (47%), τα εσωτερικά προγράμματα ανάπτυξης (45%) και τις εσωτερικές συναντήσεις για«μοίρασμα» της γνώσης (37%).