Η εταιρεία Εrgonomia έχει καταχωρηθεί στον οδηγό HR GUIDE 2010 στις ενότητες: (3) Συμβουλευτικές HR, Yπηρεσίες ανεύρεσης και επιλογής προσωπικού, Corporate training, (6) Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, (9) Προγράμματα Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Εmployee Assistance Programs - EAP).

Στις σελίδες 242 (Employee Assistance Programs) και 124 (Υπηρεσίες HR), η λέξη «Ψυχολόγοι» κατά λάθος αποτυπώθηκε bold. O αριθμός 150 αφορά όλο το προσωπικό και όχι μόνο τους «Ψυχολόγους».