«Η σφοδρότερη επιθυμία για τη διάπραξη απάτης προέρχεται από ένα αίσθημα αδικίας. Καθώς τα άτομα αρχίζουν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους, ενδεχομένως κατά τα πρώτα χρόνια της εφηβείας τους, αρχίζουν ταυτόχρονα να μαθαίνουν και κάποια κρυφά πλεονεκτήματα των άλλων: ιδιαίτερα μαθήματα, οικογενειακή περιουσία, ισχυρές γνωριμίες μεταξύ αποφοίτων, μια παρτίδα γκολφ κάθε τόσο με τον προϊστάμενο. Απέναντι σε κάποιον ανταγωνιστή με τέτοια πλεονεκτήματα, το να παίρνει κανείς τα εύσημα για τη δουλειά άλλων ανθρώπων είναι όχι μόνο ευκολότερο, αλλά φαντάζει και απολύτως δικαιολογημένο».

Το αίσθημα αδικίας οδηγεί στην απάτη – του BENEDICT CAREY από την Ελευθεροτυπία της Κυριακής.

Άποψή μου είναι ότι η κυριότερη διαφορά της ελληνικής κοινωνίας, σε σχέση με άλλες δυτικές κοινωνίες, είναι η έλλειψη αξιοκρατίας και η διάχυτη αίσθηση αδικίας που επικρατεί ως απόρροιά της.

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο στους Δημόσιους οργανισμούς, μειώνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις και φτάνει στο κατώτερο επίπεδο στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Όχι επειδή στις πρώτες συσσωρεύονται επιλεκτικά όλοι οι ανήθικοι άνθρωποι και στις τελευταίες ως δια μαγείας επικρατούν οι ηθικοί, αλλά επειδή στις τελευταίες υπάρχουν περισσότερες θεσμοθετημένες διαδικασίες, με αποτέλεσμα η δύναμη να μην βρίσκεται στα χέρια του ατόμου-γνωστού, αλλά στις διαδικασίες και στο σύνολο των ανθρώπων που τις εφαρμόζουν.

Η έλλειψη αξιοκρατίας, δημιουργεί αίσθημα αδικίας που με την σειρά του οδηγεί στην αύξηση της απάτης. Και εάν μεν στο χώρο της Πολιτικής το φαινόμενο αυτό σαν Κοινωνία, δυστυχώς, το έχουμε πια παθητικά αποδεχτεί, στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα το θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο κακό, στον ιδιωτικό τομέα κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Οι απαιτήσεις των πελατών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αποτελεί ένα ανάχωμα προσδοκίας και αξιοκρατίας, που δεν πρέπει να χαθεί από την κουλτούρα μας.

Αυτό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι το πόσο ηθικά λειτουργούν οι υπάλληλοί μας, εξαρτάται και από το πόσο αντικειμενικά τους φερόμαστε σαν επιχείρηση. Για το λόγο αυτό η εισαγωγή αντικειμενικών Συστημάτων Αξιολόγησης, Εκπαίδευσης, Προαγωγής κτλ. δεν οδηγεί μόνο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλά παράλληλα αναβαθμίζει το αίσθημα δικαιοσύνης, που με τη σειρά του μειώνει την πιθανότητα απάτης μέσα στην επιχείρηση.

Για τις ερωτήσεις σας: [email protected].