Στο προηγούμενο τεύχος αναλύσαμε τους τομείς Kαινοτομίας, που πέρα από την ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών, πρέπει να αφορούν και τους παραμελημένους τομείς της διαφοροποίησης του επιχειρηματικού Μοντέλου και της εσωτερικής Οργάνωσης μιας επιχείρησης.

Ας δούμε όμως 8 προϋποθέσεις για να διευκολύνει μία εταιρεία τη Δημιουργικότητα & Καινοτομία των εργαζομένων της, μέσα από τα παραδείγματα κάποιων εταιρειών:

1. Πρόσληψη: Όπως λέει ο Steve Jobs της Apple «Α people hire A people, B people hire C people and C people fire A people». Οι καινοτόμοι άνθρωποι ενίοτε είναι «διαφορετικοί», πολλές φορές είναι ισχυρές προσωπικότητες. Εστιάζοντας στις συνεντεύξεις στο εάν o υποψήφιος είναι απλά υπάκουος και ακολουθεί τους άγραφους τυπικούς κανόνες που έχουμε συνηθίσει, μάλλον δεν βοηθάμε στη δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας, αφού η καινοτομία πηγάζει από τη διαφορετικότητα και όχι από την απόλυτη ομοιογένεια στη συμπεριφορά.

2. Εσωτερική Επικοινωνία: Το να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τις ασχολίες των συναδέλφων τους αυξάνει τις πιθανότητες να κυοφορήσουν νέες ιδέες, αφού τα ερεθίσματα που λαμβάνουν είναι πολύπλευρα. Η εταιρεία Ito Yokado επενδύει το 3% των συνολικών της πωλήσεων για να χρηματοδοτεί συναντήσεις των στελεχών της ανά τον κόσμο.

3. Συντονισμός: Η εταιρεία YELL ακολουθεί εδώ και δέκα χρόνια μια ιδιαίτερα συστηματική μεθοδολογία, με βάση την οποία ξεκαθαρίζει κάθε χρόνο πέντε στρατηγικούς στόχους (π.χ. αύξηση κατά 20% της ικανοποίησης εργαζομένων) και τους επικοινωνεί πολύπλευρα (π.χ. αυστηρά δισέλιδο έντυπο, επικοινωνία από προϊστάμενο, χρήση intranet). Αυτό διασφαλίζει ότι βελτιώσεις και τροποποιήσεις στον τρόπο δουλειάς κινούνται προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

4. Πρόσβαση σε Πληροφορίες: Η εταιρεία Google όχι μόνο αποδέχεται αλλά πολύ περισσότερο επιδιώκει τις «εποικοδομητικές αντιπαραθέσεις» μεταξύ των εργαζομένων της, έχει μικρότερη ιεραρχική δομή (κάθε προϊστάμενος έχει περίπου 20 υφιστάμενους, αντί αναλογίας 7:1 αντίστοιχων εταιρειών), διατηρεί ανοιχτά γραφεία, διασφαλίζει εκτεταμένη πρόσβαση σε πληροφορίες (ακολουθώντας τη σχολή «δίνω πρόσβαση στα πάντα, εκτός αυτών που δεν χρειάζεσαι», αντί του συνηθισμένου «δίνω πρόσβαση σε πληροφορίες που κρίνω ότι χρειάζεσαι»).

Με τον τρόπο αυτό, τα ερεθίσματα που έχουν οι εργαζόμενοι είναι πολλαπλασιαστικά, αφού κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιος ή σε ποιο τομέα θα καινοτομήσει.

Η συνέχεια των προϋποθέσεων στο επόμενο τεύχος.

Για τις ερωτήσεις σας: [email protected].