Στο προηγούμενο τεύχος αναλύσαμε τέσσερις προϋποθέσεις για να διευκολύνει μία εταιρεία τη Δημιουργικότητα & Καινοτομία των εργαζομένων της (Πρόσληψη, Εσωτερική Επικοινωνία, Συντονισμός, Πρόσβαση σε Πληροφορίες).

Ας δούμε τις επόμενες τέσσερις:

1. Συνθήκες Εργασίας: Το αποτέλεσμα του στρες στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι ότι ενεργοποιείται η περιοχή των συναισθημάτων και της επανάληψης, ενώ απενεργοποιείται η περιοχή της λογικής. Αποτέλεσμα είναι οι εργαζόμενοι κάτω από πίεση να ακολουθούν γνωστές, δοκιμασμένες και συνηθισμένες πρακτικές, ενώ οποιαδήποτε ροπή προς το «άγνωστο», προς το «νέο», υποσυνείδητα μπλοκάρεται εν τη γενέσει του.
Η εταιρεία GORE λειτουργεί χωρίς οργανόγραμμα, ιεραρχία και τίτλους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση προς τους εργαζόμενους και να αυξάνεται η πιθανότητα καινοτομίας.

2. Ατομική Δράση: Κανείς δεν γνωρίζει ποιος ή πότε μπορεί να έχει μία εξαιρετική ιδέα. Η εταιρεία 3M έχει θέσει σαν συμβολικό στόχο το 15% του χρόνου όλων των εργαζομένων να αφιερώνεται στην εύρεση νέων προϊόντων. Η ανταμοιβή είναι συμβολική (κάτι που λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά από τη χρηματική ανταμοιβή στην επιδίωξη νέων τρόπων εργασίας), η υποβολή προτάσεων μη γραφειοκρατική, ενώ όλες οι προτάσεις αξιολογούνται και ο εργαζόμενος ενημερώνεται για τους λόγους της πιθανής απόρριψης της ιδέας του.

3. Ανεπίσημη Δράση: Η ανεπίσημη δράση δύο μηχανικών στην εταιρεία HP οδήγησε στην κατασκευή για πρώτη φορά των γνωστών μας εκτυπωτών inkjet, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν ήταν στις επίσημες αρμοδιότητές τους.

Το να υπάρχει ελευθερία στην έκφραση ιδεών σε περιοχές πέρα από τις επίσημες αρμοδιότητες των εργαζομένων, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης των ιδεών αυτών, αυξάνει το κίνητρο για καινοτομία.

4. Τύχη-Περιέργεια: Η γλυκαντική ουσία ασπαρτάμη είναι αποτέλεσμα ενός ατυχήματος που συνέβη σε ένα εργαστήριο το 1965 και της περιέργειας ενός χημικού να δοκιμάσει την ουσία, κάτι βέβαια εντελώς παράλογο με βάση τους κανόνες ενός Χημείου. Παρόλο που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, οι εταιρείες πρέπει να διαχειρίζονται όχι μόνο όσα γνωρίζουν ότι γνωρίζουν (διαδικασίες, μελέτες κτλ), αλλά και όσα γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν (π.χ. μέσω πειραματισμών).

Εάν όλα τα παραπάνω σας κάνουν να αναρωτιέστε εάν η Καινοτομία & Δημιουργικότητα είναι θέμα των εργαζομένων, η απάντηση είναι θετική. Με βάση έρευνα της ΙΒΜ Services, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι πιστεύουν σε ποσοστό 60% ότι η κύρια πηγή καινοτομίας σε μία επιχείρηση είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοί της. Η δημιουργία Κουλτούρας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μπορεί να μην διασφαλίζει την Καινοτομία & Δημιουργικότητα, σίγουρα όμως είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξή της.

Για τις ερωτήσεις σας: [email protected].