«Κοιτάζοντας την καριέρα μου, νομίζω ότι το μόνο που ίσως με βοήθησε είναι το διάβασμα. Διάβασα πολύ για την πετρελαϊκή βιομηχανία, ήθελα να είμαι ενημερωμένος για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και βεβαίως προσπαθούσα πάντα να γνωρίζω σε βάθος τη δουλειά που είχα αναλάβει». Sir Peter Walters, Chairman of British Petroleum Company (BP)

Στα προηγούμενα χρόνια η εκμάθηση μίας τέχνης, ενός επαγγέλματος παρείχε γνώσεις που διαρκούσαν μία ολόκληρη ζωή. Σήμερα σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα στους ρυθμούς των νέων τεχνολογιών και σε μία εργασία που επαναπροσδιορίζεται στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οφείλουμε όχι μόνο να ενημερωνόμαστε και να εμπλουτίζουμε διαρκώς τις γνώσεις μας αλλά και να αναθεωρούμε, να εκσυγχρονίζουμε, και γιατί όχι να διαγράφουμε τις γνώσεις που έχουν ξεπεραστεί.

Μέσα σ’ αυτό το χείμαρρο της πληροφόρησης, η επιχείρηση καλείται να επιλέξει την κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων της, να θέσει στόχους μαθησιακούς για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και κατά συνέπεια για τη βελτίωση της απόδοσής τους και της αποτελεσματικότητάς τους, αναπτύσσοντας μία κουλτούρα συνεχούς μάθησης και προσαρμογής στις αλλαγές. Ένα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η δημιουργία μίας εταιρικής βιβλιοθήκης.

Σίγουρα δε μπορεί να αντικαταστήσει τη βιωματική εκπαίδευση αλλά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αποτελεί μία εύκολη, εφικτή και προσιτή, εναλλακτική πρόταση για την προσωπική ανάπτυξη των στελεχών της επιχείρησης.

Η ύπαρξη και λειτουργία μίας εταιρικής βιβλιοθήκης στο χώρο εργασίας ενθαρρύνει και στηρίζει το διάβασμα, την ενασχόληση με βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα του ανάλογου κλάδου ή της ειδικότητας, ενισχύει την ανάπτυξη κουλτούρας αυτοβελτίωσης, μάθησης και διάχυσης της γνώσης.

Η κατάκτηση της γνώσης προσδίδει στον αναγνώστη κριτική σκέψη, ικανότητες αντίληψης, κατανόησης, του προσθέτει δύναμη και κύρος, διευρύνει τους ορίζοντές του, με το διάβασμα αποκτά νέα ενδιαφέροντα, έχει νέες ιδέες για το αντικείμενο της εργασίας του, αναπτύσσει τη φαντασία του, αποκτά γνώσεις και ικανότητες πολύτιμες για την καριέρα του. Διαμορφώνει μία δυναμική και αυτοδύναμη προσωπικότητα έτοιμη να προσαρμοσθεί στις σκληρές συνθήκες επιβίωσης της αγοράς εργασίας.

Ο Robin Sharma, συγγραφέας του best seller «Ο Μοναχός που πούλησε τη Ferrari του», γράφει στο βιβλίο του «Ποιος θα κλάψει για μένα;»: «Σ’ αυτούς τους καιρούς της γρήγορης αλλαγής, το όχημα για την επιτυχία είναι οι ιδέες. Το μόνο που χρειάζεται για ν’ αλλάξετε το χαρακτήρα σας, να μεταμορφώσετε τις σχέσεις σας και να επανατοποθετήσετε τη ζωή σας, είναι μια καλή ιδέα από το σωστό βιβλίο».

Και συνεχίζει: «Και τι είδος άνθρωπος θα είστε πέντε χρόνια από σήμερα, θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα: από τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε και από τα βιβλία που διαβάζετε».


Πώς μπορεί να υλοποιηθεί
Η δημιουργία εταιρικής βιβλιοθήκης είναι μία απλή εσωτερική διαδικασία και στηρίζεται στους βασικούς κανόνες λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης. Ορίζουμε ένα χώρο και βάσει ενός πρώτου προϋπολογισμού χτίζουμε μία βασική βιβλιοθήκη με βιβλία κυρίως οικονομικών, μάρκετινγκ, πληροφορικής, μάνατζμεντ με θεματικές, όπως, ηγεσία, επικοινωνία, πωλήσεις, οργάνωση χρόνου, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση συγκρούσεων.

Είναι σκόπιμο η βιβλιοθήκη μας να αποτελείται από βιβλία κλασσικά αλλά και από βιβλία που να αναφέρονται στις πρόσφατες έρευνες και εξελίξεις στο χώρο ώστε να ελκύουν και να κερδίζουν τον αναγνώστη.

Στη συνέχεια ορίζουμε τη διαδικασία δανεισμού των βιβλίων από τους εργαζόμενους, η οποία μπορεί να στηριχθεί σ’ ένα ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας, καταγράφουμε τις επιλογές και τις προτιμήσεις των εργαζομένων μας και έτσι τροφοδοτούμε τη βιβλιοθήκη μας ανάλογα. Τον κορμό της βιβλιοθήκης μπορούμε να τον φτιάξουμε με επιλογές από τις ιστοσελίδες ξένων διαδικτυακών βιβλιοπωλείων όπως είναι το amazon.com αλλά και από ιστοσελίδες ελληνικών βιβλιοπωλείων.

Είναι μια πρόκληση για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού όχι μόνο να λειτουργήσει και να διαχειρισθεί τη βιβλιοθήκη αλλά και να δημιουργήσει ένα κλίμα εργαστηρίου μάθησης, που όλοι θα έχουν ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης και όλοι θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, θα κρατούν σημειώσεις, θα ανταλλάσσουν απόψεις για βιβλία, έρευνες, άρθρα.

Κι η εταιρική βιβλιοθήκη θα ‘ναι μόνο η αρχή.

Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι θα δημιουργήσουν ένα νέο κλίμα και πλαίσιο εργασίας, θα συνεργάζονται και θα αναπτύσσονται κάτω από την ίδια πλατφόρμα καταλήγοντας από κοινού σ’ ένα όραμα για την πορεία της εταιρείας.