Μετά από μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν τέσσερις μήνες και έχοντας συγκεντρώσει συνολικά περισσότερες από 54.600 αιτήσεις από 50 χώρες, ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα ονόματα των 50 νέων που ξεχώρισαν για να γίνουν «CEO για ένα μήνα» στη χώρα τους.

Στην Ελλάδα, η Εύα Αδόσογλου επελέγη για τον ρόλο της «CEO for One Month» της Adecco Ελλάδας και θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να εργαστεί δίπλα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Adecco Ελλάδας, Κωνσταντίνο Μυλωνά, για ένα μήνα, ξεκινώντας από τις 21 Ιουνίου 2016. Επόμενος στόχος να είναι εκείνη που θα ξεχωρίσει στο BootCamp, την τελική αξιολόγηση του Ομίλου Adecco, και να γίνει η «Global CEO for One Month”» διευθύνοντας μια εταιρεία με παρουσία σε 60 χώρες, υπό την καθοδήγηση του CEO του Ομίλου Alain Dehaze.

Σημειώνεται ότι η Adecco Ελλάδας έλαβε περισσότερες από 1.000 αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση αυτή, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων επιλογής προσωπικού της Adecco μέσα από διάφορα στάδια, όπως έλεγχο βιογραφικών σημειωμάτων, τηλεφωνικές συνεντεύξεις και προσωπικές συμπεριφορικού τύπου συνεντεύξεις.