Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών, σε συνεργασία με τα μέλη του, εισάγει το θεσμό της Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών στην Ελλάδα και οργανώνει εκδηλώσεις από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2008.

Οι εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, που σχετίζονται με την κουλτούρα, τον άνθρωπο, τη στρατηγική, τις διαδικασίες και τα συστήματα. Ο συγκεκριμένος θεσμός, ξεκίνησε το 1992 στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμετοχή 20 εταιρειών. Σήμερα, συμμετέχουν σε ολόκληρο τον κόσμο χιλιάδες εταιρείες, εκπροσωπώντας όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Η εβδομάδα αυτή θα περιλαμβάνει ομιλίες, παρουσιάσεις από επιχειρήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις εργασίας και επιμορφωτικά εργαστήρια. Στόχος είναι η δημιουργία επιτυχημένων και αποτελεσματικών ομάδων, η επιβράβευση του προσωπικού, η συμμετοχή σε στοχοθετημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και η ανάπτυξη νέων μεθόδων επικοινωνίας με τους πελάτες.

 Πρόγραμμα Ελληνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών
 Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008  Τελετή Έναρξης
 Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2008  Επιμορφωτικό εργαστήρι: Διαχείριση Παραπονούμενων Πελατών, Εκπαιδευτική Επίσκεψη Εργασίας – Ξενοδοχείο Grande Bretagne
 Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008  Εκπαιδευτική Επίσκεψη Εργασίας – Αττικό Μετρό
 Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008  Επιμορφωτικό εργαστήρι: Έρευνα Μυστικού Πελάτη – Σύγχρονες Τάσεις
 Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008  Εκπαιδευτική Επίσκεψη Εργασίας: Εθνικός Αερολιμένας Αθηνών