Ευελιξία στον εργασιακό χώρο, το νέο trend της εποχής που ήρθε για να μείνει, με μεγαλύτερο υποστηρικτή το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό, και μεγαλύτερο ανταγωνιστή τις επιχειρήσεις που αντιστέκονται στις ανάγκες της εποχής.

Σχεδόν 4 χρόνια μετά την πανδημία, η περίοδος αυτή παραμένει ορόσημο στον επιχειρηματικό κόσμο και τη διαμόρφωση στρατηγικών HR, καθώς σηματοδότησε μία νέα εποχή, την εποχή του ευέλικτου μοντέλου εργασίας. Την περίοδο εκείνη, η εργασία από το σπίτι μετατράπηκε από αναγκαιότητα σε απαίτηση του ανθρώπινου δυναμικού. Κύριος λόγος αυτής της απαίτησης ήταν η συνειδητοποίηση ότι η ευελιξία της τηλεργασίας συνέβαλε στη βελτίωση της εξισορρόπησης μεταξύ της εργασιακής και προσωπικής ζωής. Η αποτελεσματική διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ανθρώπων, παράλληλα με την καλλιέργεια των σχέσεών τους, η σωματική ευεξία και η ψυχική υγεία ήταν πλέον πιο εφικτά από ποτέ.

Η τάση αυτή στην post-covid εποχή προσαρμόστηκε με τις τωρινές ανάγκες, δημιουργώντας το ευέλικτο υβριδικό μοντέλο εργασίας. Η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται και από την παγκόσμια έρευνα της ZipRecruiter (2023), η οποία ανέδειξε ότι το ανθρώπινο δυναμικό θα δεχόταν μείωση μισθού έως και 14%, προκειμένου να εργάζεται εξ αποστάσεως. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του Lattice (Δεκέμβριος 2022), το 48% των εργαζομένων θα σκεφτόταν να παραιτηθεί, εξ αιτίας της πολιτικής της εταιρείας του σχετικά με την εξ αποστάσεως εργασία. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται από το γραφείο πλέον 2 με 3 μέρες εβδομαδιαίως, εκ των οποίων 83% εργάζεται από το γραφείο διότι τους υποχρεώνει η πολιτική της εταιρείας τους. Στον αντίποδα, περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες και managers θέλουν το ανθρώπινο δυναμικό να εργάζεται δια ζώσης όλο το πενθήμερο, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα του Fiverr (Οκτώβριος 2022), υποστηρίζοντας

πως το περιβάλλον του γραφείου ενδείκνυται να υποστηρίξει τις ανάγκες ενός υπαλλήλου (πρόσβαση σε δίκτυα, εξοπλισμό, κ.ά.), ενώ συνδράμει ενεργά στη συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Ενδιαφέρον προκαλεί η πεποίθηση ότι το 1/3 των εργοδοτών και managers θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για απόδοση όταν γνωρίζουν πως παρακολουθούνται από κοντά από τη διοίκηση, ενώ ένα 25% αυτών υποστηρίζουν πως θέλουν να αξιοποιηθούν εξ ολοκλήρου οι χώροι εργασίας που παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η ευελιξία στον εργασιακό χώρο προκάλεσε ένα χάσμα μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού και εργοδοτών, καθώς οι πρώτοι είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές αυτής της στρατηγικής, ενώ οι δεύτεροι οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της. Ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους εργοδότες, βρίσκεται το τμήμα HR, το οποίο καλείται να εξασφαλίσει την ισορροπία, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις αναγκαιότητες της εποχής. Βλέπουμε διαρκώς να εμφανίζονται νέες μορφές του ευέλικτου μοντέλου εργασίας, με 3 ή 4 εργάσιμες ημέρες με διευρυμένο και ευέλικτο ωράριο, καθώς και ένα ασύγχρονο μοντέλο εργασίας, που αξιολογείται με βάση την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού και όχι με τον χρόνο και το ωράριο που εργάστηκε κάποιος. Ωστόσο, ήδη κάνουν εμφάνιση αρκετές ακόμα τάσεις που εφαρμόζονται πιλοτικά από κάποιες εταιρείες, κυρίως στην Ευρώπη, και μένει να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα ικανοποίησης και απόδοσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Τα ευέλικτα υβριδικά μοντέλα εργασίας ήρθαν για να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη στρατηγική του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πραγματικό στοίχημα του HR είναι πώς θα καταφέρει να μεταφέρει τον παλμό της εξ αποστάσεως εργασίας στην εργασία διά ζώσης στο γραφείο. Η νέα τάση της ευελιξίας στον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο αποτελεί αναγκαιότητα και για το ίδιο το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού να δομήσει σύγχρονα μοντέλα συνεργασίας, τόσο εξ αποστάσεως, όσο και διά ζώσης, με σωστή μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων, για μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση, αυξημένη παραγωγικότητα, και μικρότερα ποσοστά αποχώρησης.