Σε 26 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προχώρησε το Α’ εξάμηνο του 2019 ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, με σκοπό την επέκταση και ενίσχυση του ρόλου του στον κοινωνικό ιστό.

Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι πλήρως εναρμονισμένες με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact), στο οποίο ο όμιλος συμμετέχει εθελοντικά. Σύμφωνα με το Οικουμενικό Σύμφωνο, οι επιχειρήσεις παροτρύνονται να εφαρμόζουν τις δέκα αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εργασία, στο περιβάλλον και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Από τις 26 δράσεις, 12 αφορούσαν στον αθλητισμό, 7 στον τομέα της εκπαίδευσης, 4 είχαν πολιτιστικό χαρακτήρα και 3 από αυτές έλαβαν χώρα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Ενδεικτικά, o όμιλος βοήθησε μέσω χορηγίας και εθελοντικής εργασίας στην αποκατάσταση στο Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας, από τη φωτιά του έπληξε πέρυσι την περιοχή, ενώ άλλες δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα ήταν η στήριξη στο Χαμόγελο του Παιδιού, η χορηγία στις Ημέρες Καριέρας, καθώς και η δωρεά στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ είναι ο μοναδικός, όπως επισημαίνει, ασφαλιστικός οργανισμός που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και του ISO 26000.