Έρευνα σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της οικονομίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό πραγματοποίησε το διεθνές δίκτυο εταιρειών επιλογής στελεχών Cornerstone.

Πιο συγκεκριμένα, έθεσε ως χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2008, ώστε να αξιολογήσει την πρόθεση των επιχειρήσεων για άμεσες αλλαγές. Η έρευνα αφορούσε οργανισμούς στην Ασία, την Αμερική καθώς και την Ευρώπη. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά από το 2005.

Όσον αφορά στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την προσωπική απόδοση, η έρευνα κατέδειξε ότι τη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης από το σύνολο του προσωπικού (92%). Το 87% έκρινε ότι η αμέσως επόμενη σημαντική πρόκληση είναι η απόκτηση ικανών στελεχών. Η επιχειρηματική ανάπτυξη, ο χειρισμός αποχωρούντων, η στρατηγική κατεύθυνση και η διατήρηση στελεχών αποτέλεσαν, επίσης, μερικές από τις πιο σημαντικές επιχειρηματικές προκλήσεις, σύμφωνα με τη γνώμη των ερωτηθέντων.

Με δεδομένη την απαισιοδοξία που επικρατεί στη διεθνή αγορά, δεν αποτελεί έκπληξη ότι 68% δεν αναμένει να κάνει προσλήψεις άμεσα, σε σχέση με το αντίστοιχο 25% για το 2005. Ωστόσο, το 60% των ερωτηθέντων απάντησε ότι γίνονται προσπάθειες, ώστε να μην προχωρήσουν σε περικοπές προσωπικού στους επόμενους μήνες.

Το 59% των ερωτηθέντων δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στα στελέχη, τα οποία βρίσκονται σε διευθυντικό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική σε σχέση με το 2005, όταν μόνο το 47,5% των εταιρειών που συμμετείχαν δήλωναν ότι δεν περίμεναν αλλαγές στην ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών τους. Ωστόσο, ο τομέας όπου φαίνεται πιθανότερο να προκύψουν στελεχιακές αλλαγές είναι αυτός των χρηματοοικονομικών.

Η κερδοφορία (83%) και η αύξηση των εσόδων (81%) αποτελούν τους δύο πιο σημαντικούς παράγοντες, με βάση τους οποίους κρίνονται τα διευθυντικά στελέχη.

Ενδιαφέρον ήταν επίσης, το συμπέρασμα ότι το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πρόκειται να προσλάβουν εξωτερικούς συμβούλους για την αξιολόγηση των στελεχών τους μέσα στο 2008.

Τα τέσσερα πέμπτα των επιχειρήσεων στρέφονται σε εταιρείες επιλογής στελεχών για την πρόσληψη υψηλόβαθμων εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το 32% επιλέγει μεγάλα πολυεθνικά δίκτυα, ενώ το 31% προτιμά μικρές τοπικές εταιρείες. Το 64% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους συμβούλους τους, ενώ το 25% δήλωσε δυσαρεστημένο.