Την ετήσια έρευνα σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της οικονομίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό υλοποίησε το διεθνές δίκτυο εταιρειών επιλογής στελεχών Cornerstone.

Συγκεκριμένα έθεσε ως χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2009, ώστε να αξιολογήσει την πρόθεση των επιχειρήσεων για άμεσες αλλαγές. Η μελέτη, αφορούσε επιχειρήσεις στην Ασία, την Αμερική και την Ευρώπη.

Σε σχέση με το 2008, μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των συμμετεχόντων που θεωρεί ότι οι προσλήψεις και η διατήρηση προσωπικού παραμένει μια από τις βασικές προτεραιότητες. Συγκεκριμένα μόνο το 50% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις, έναντι του 87% το 2008 ενώ μόλις το 36% θεωρεί τη διατήρηση προσωπικού προτεραιότητα, έναντι 75% το 2008.

Τρεις στους δέκα συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας ενώ η πλειοψηφία του δείγματος υποστήριξε ότι δε θα υπάρξει βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έρευνα κατέδειξε ότι οι εταιρείες δεν αναμένουν σημαντικά οφέλη στην οικονομία από τις κρατικές επιχορηγήσεις.

Ο τομέας ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα μόλις το 34% των συμμετεχόντων θα προχωρήσει σε προσλήψεις το 2009, έναντι του 68% το 2008, ενώ το 59% είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται γίνουν προσλήψεις μέχρι το τέλος τους έτους τουλάχιστον, σε σχέση με το 28% που απάντησε το ίδιο το 2008.