Αποχώρησε από την Praktiker Hellas, η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασίλεια Μοσχονά. Καθήκοντα Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Brink’s Hellas ανέλαβε ο Φώτιος Ανδρινόπουλος.